ENG

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Zarządzanie

Prezes Grupy Kęty jednym z najlepszych menadżerów spółek publicznych

2 listopada 2020
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Aluprof S.A. celebruje Światowy Tydzień Zielonego Budownictwa!

21 września 2020
Zobacz więcej
Zarządzanie

Akcjonariusze- wiodąca grupa naszych interesariuszy

24 sierpnia 2020
Zobacz więcej
Społeczeństwo

12 czerwca – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

10 czerwca 2020
Zobacz więcej
Społeczeństwo

1416 prac plastycznych w Grupie Kapitałowej!!!

5 czerwca 2020
Zobacz więcej
Społeczeństwo

28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

27 kwietnia 2020
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Jesteśmy Razem. Pomagamy. Grupa Kapitałowa wspiera środowisko medyczne

17 kwietnia 2020
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Oświadczenie o danych pozafinansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

2 kwietnia 2020
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.