ENG

Akcje i akcjonariusze

Ilość wyemitowanych akcji 9 650 152 akcji zwykłych na okaziciela serii A-H owartości nominalnej PLN 2,50 każda
Akcje dopuszczone do obrotu 9 650 152 szt.
Ilość akcji reprezentujących 5% próg – 482 507 szt.
Ilość głosów reprezentujących 5% próg – 482 507 szt.
Kod ISIN PLKETY000011
Rynek notowań GPW w Warszawie
Parkiet notowań podstawowy

Nazwa Liczba głosów % głosów % kapitału
OFE Nationale Nederlanden 1 858 073 19,26% 19,26%
OFE AVIVA Santander 1 297 681 13,45% 13,45%
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ 847 272 8,78% 8,78%
Aegon PTE 692 995 7,18% 7,18%
Metlife OFE 542 834 5,63% 5,63%
PTE Allianz Polska 503 871 5,22% 5,22%
Pozostali 3 907 426 40,49% 40,49%
Razem 9 650 152 100,00% 100,00%

Zmiany wśród akcjonariuszy posiadających powyżej 5%:

DATA OPIS ZMIANY
21.05.2018 W wyniku zwiększenia przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zaangażowania w spółce Grupa Kęty S.A. powyżej 5%.
8.09.2017 W wyniku przejęcia zarządzania aktywami Nordea OFE, łączny udział funduszy zarządzanych przez Aegon PTE przekroczył 5% głosów.
20.01.2015 W wyniku zmniejszenia przez Norges Bank (The Central Bank of Norway) udziału w kapitale zakładowym Grupy Kęty S.A. do poniżej 5%.
9.01.2015 W wyniku zwiększenia przez Norges Bank (The Central Bank of Norway) udziału w kapitale zakładowym Grupy Kęty S.A. do 5,05 %.
26.05.2014 W wyniku przejęcia zarządzania OFE Warta przez PTE Allianz Polska, udział PTE Allianz Polska w całkowitej liczbie akcji wzrósł z 4,04 % do 5,35% akcji i głosów na WZA.
7.04.2014 W wyniku zbycie przez PKO OFE 4210 akcji spółki zmniejszył się udział PKO OFE w całkowitej liczbie akcji z 5,0157% do 4,9707% akcji i głosów na WZA.

Polityka komunikacyjna Grupy Kęty S.A. opiera się na otwartości w relacjach z obecnymi, jak i potencjalnymi akcjonariuszami z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących równego dostępu do informacji.

Michał Malina

IR Director

Operacje na akcjach i zmiany w kapitale zakładowym

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.900,00 zł do 24.125.380,00 zł w związku z wydaniem 760 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 19 listopada 2021 Zobacz raport
Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 301 114 683,89 zł tj. 31,20 zł na jedną akcję. 31 sierpnia 2021 Zobacz raport
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 129 035 393,80 zł tj. 13,37 zł na jedną akcję. 18 czerwca 2021 Zobacz raport
Ustalenie dnia dywidendy. 12 maja 2021 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 49.712,50 zł do 24.123.480,00 zł w związku z wydaniem 19.885 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 7 maja 2021 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.625 zł do 24.073.767,50 zł w związku z wydaniem 650 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł 4 marca 2021 Zobacz raport

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.650 zł do 24.072.142,50 zł w związku z wydaniem 660 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 18 grudnia 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11.375 zł do 24.070.492,50 zł w związku z wydaniem 4.550 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 20 listopada 2020 Zobacz raport
Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 230.893.128,00 zł tj. 24,00 zł na akcję. 4 listopada 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.500 zł do 24.059.117,50 zł w związku z wydaniem 2.200 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 19 października 2020 Zobacz raport
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 105.826.017,00 zł tj. 10,99 zł na jedną akcję. 6 października 2020 Zobacz raport
Ustalenie dnia dywidendy. 21 września 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.250 zł do 24.053.617,50 zł w związku z wydaniem 900 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 10 września 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 65.125 zł do 24.051.367,50 zł w związku z wydaniem 26.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 6 sierpnia 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 31.750 zł do 23.986.242,50 zł w związku z wydaniem 12.700 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 7 lipca 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.375 zł do 23.954.492,50 zł w związku z wydaniem 1.350 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł. 3 kwietnia 2020 Zobacz raport
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 26.250 zł do 23.951.117,50 zł w związku z wydaniem 10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 zł. 31 stycznia 2020 Zobacz raport

Wyniki wyszukiwania