ENG

Investment story

Działalność operacyjna wspierana przez trendy globalne

Produkty Grupy Kęty przyczyniają się do transformacji gospodarki w kierunku modelu zmniejszającego obciążenia dla środowiska poprzez niższą emisję gazów cieplarnianych czy zmniejszanie ilości odpadów (aluminiowe systemy dla budownictwa, komponenty dla motoryzacji i transportu na bazie aluminium, opakowania giętkie podlegające recyklingowi). Postępująca urbanizacja, zielone budownictwo, ograniczanie emisji spalin poprzez redukcję wagi samochodów oraz zwiększanie ilości pojazdów o napędzie elektrycznym korzystnie wpływają na perspektywy rozwoju Grupy Kęty.

Przeczytaj także:

Systematyczny rozwój potencjału produkcyjnego oraz intelektualnego

Silna pozycja Grupy Kęty wynika m. in. z inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia, ciągłego doskonalenia organizacji i rozwoju  potencjału intelektualnego pracowników. Ponad 3 mld PLN wydatków inwestycyjnych poniesionych od momentu wejścia Spółki na GPW w Warszawie w roku 1996 oraz rekordowy poziom 1,3 mld PLN (z czego 800 mln PLN na inwestycje rozwojowe) zaplanowany na lata 2021-2025  pozwalają oferować produkty na najwyższym poziomie.

1,3
mld PLN
wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2021-2025
Grupa KĘTY działa w obszarach rynku, których perspektywy oceniamy bardzo pozytywnie. Na lata 2021-25 przygotowaliśmy ambitny program inwestycyjny znacząco zwiększający potencjał Grupy, jednocześnie utrzymując jako jeden z głównych priorytetów systematyczny podział zysków z Akcjonariuszami.

Rafał Warpechowski

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Grupy Kęty

Umiejętność szybkiego reagowania na zmiany otoczenia

Nieustanne działania Grupy Kęty w zakresie optymalizacji portfela zamówień, usprawnienia organizacji, zwiększenia skuteczności oraz szybkiego reagowania na zmienne otoczenie rynkowe przynoszą wymierne rezultaty. Dobra znajomość i ciągłe monitorowanie rynku pozwalają na efektywne działanie, co jest widoczne szczególnie w sytuacjach kryzysowych czy okresach spowolnienia rynkowego.

Koncentracja na przepływach pieniężnych zapewniających atrakcyjne dywidendy

Grupa Kęty prowadzi działalność w trzech segmentach operacyjnych działających na rynkach o różnej charakterystyce. Dywersyfikacja zmniejsza ekspozycję na ryzyko rynkowe i zwiększa stabilność generowanych środków pieniężnych. Rosnące zyski i stabilna polityka dywidendowa zakładająca - zgodnie z przyjętą Strategią na lata 2021-2025 – wypłatę dywidendy na poziomie 85% skonsolidowanego zysku netto pozwalają finansować dalszy rozwój, a także dzielić się zyskami z Akcjonariuszami.