ENG

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. skupia trzy różne segmenty biznesowe związane z przetwórstwem aluminium. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą 24 spółki, w tym 15 zagranicznych, zatrudniające łącznie blisko 5500 osób. Od 1996 r. jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach indeksu mWig40.

Historia Grupy Kęty

W 1949 roku zapadła decyzja o budowie zakładu przetwórstwa aluminium. Fabryka miała stanąć w Polsce południowej, gdzieś pomiędzy Śląskiem a Krakowem. Władysław Remin, pierwszy dyrektor zakładu i główny projektant miesiącami jeździł po okolicy w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca. Na próżno.
Kiedy już był zupełnie zdegustowany, jego kierowca, zaproponował: „Dyrektorze jedźmy przez Kęty, może tam pan znajdzie”… Wraz z budową ZML „Kęty” rodziła się ważna część historii przemysłu aluminiowego w Polsce.

W 1950 roku powołano Dyrekcję Zakładów Metali Lekkich w Budowie z siedzibą w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach. Od 1952 roku dyrekcja mieściła się już w Kętach, w dwusegmentowym baraku. W jednym skrzydle znajdowały się pomieszczenia biurowe, a w drugim był „hotel” z pokojami mieszkalnymi dla pracowników spoza Kęt. Niektórzy czuli się więc jakby w ogóle nie wychodzili z pracy.

Datę uruchomienia Wydziału Odlewni wyznaczono na 21 lipca 1953 roku, w przeddzień święta lipcowego. Początkowo produkcja odbywała się w prowizorycznych warunkach – hala odlewni była gotowa w 25 procentach, trwał montaż urządzeń, murarze stawiali ściany, robili wylewki. Brakowało wszystkiego….. oprócz entuzjazmu i optymizmu, że „jakoś pokona się te wszystkie niedogodności”.

W 1956 roku rozpoczął pracę Wydział Walcowni Folii. Brak doświadczenia powodował, że załoga miała początkowo kłopoty z wyprodukowaniem odpowiedniej jakości folii aluminiowej oraz prostych laminatów. Z czasem opanowano jednak najtrudniejsze technologie w procesach walcowania, drukowania, laminacji.

Ostatnim etapem budowy zakładu było uruchomienie w 1958 roku Wydziału Prasowni i Ciągarni. Hala wykonana według projektu inż. Jana Kopciowskiego była nie tylko największym obiektem na terenie zakładu (320 metrów długości i 60 szerokości), ale chyba i najładniejszym, podziwianym w tamtych czasach przez środowisko architektów.

1949

Ministerstwo Hutnictwa i Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego podjęły uchwałę o budowie zakładu przetwórstwa aluminium w Kętach.

Budowa zakładu ruszyła wiosną 1950 r. Przedsiębiorstwo przyjęło nazwę „Zakłady Metali Lekkich Kęty”.

1953

Uruchomienie Wydziału Odlewni i rozpoczęcie produkcji stopów odlewniczych

To oficjalna data powstania zakładu.

1956

Pracę rozpoczyna Wydział Walcowni Folii

dając początki produkcji opakowań giętkich.

1958

Oddanie do użytku pierwszego Wydziału Prasowni i Ciągarni

Produkcję rur i prętów prowadzono na trzech prasach: o nacisku 3200 ton, 2000 ton i 640 ton (prasa pionowa). Powstanie Prasowni - Ciągarni było ostatnim etapem budowy Zakładów Metali Lekkich Kęty.

Przemysł zamawiał w Kętach już nie setki, lecz tysiące ton. Dzięki uruchomieniu Oddziału Przerobu Złomu, gdzie zainstalowano duże piece topielne gazowe o pojemności 25 ton oraz kilka mniejszych jednostek, nastąpił wyraźny wzrost produkcji stopów aluminium do 100 tys. ton rocznie.

Wybudowano Walcownię Folii II. W 1970 roku uruchomiono nowoczesną linię do walcowania folii aluminiowej o szerokości 1000 mm i grubości od 6-7 do 25 mikronów.

W ramach kontraktu z włoską firmą Inocennti zakupiono też m.in. drukarki pięciokolorowe oraz przygotowalnię cylindrów do druku rotograwiurowego. To był czas, kiedy Kęty otworzyły się na świat. Do Mediolanu i Turynu zaczęli z czasem wyjeżdżać pracownicy walcowni, aby zapoznać się z nieznanymi dotąd technologiami i nowinkami technicznymi.

W 1978 roku uruchomiona została Prasownia II, wyposażona w polskie prasy hydrauliczne. Wcześniej Kęty zakupiły austriacki know-how na projektowanie i wytwarzanie narzędzi prasowniczych. Dzięki temu możliwe było uruchomienie zupełnie nowego asortymentu kształtowników, z których wytwarzano m.in. aluminiowe rakiety tenisowe, maszty żeglarskie do jachtów i łódek, części do sprzętu AGD. Dziś nie ma chyba branży, która mogłaby się obyć bez aluminium.

Kęty szukały niższy rynkowych. W latach 70. rozwinęły produkcję grzejników. Dzięki posiadaniu tak deficytowego towaru, zakład zyskiwał większą rangę w zjednoczeniu czy ministerstwie. A to otwierało furtkę do nowych inwestycji. Grzejniki rozsławiły Kęty na całą Polskę. W ciągu 15 lat wyprodukowano około miliona kaloryferów.

1964–1966

W ramach planu inwestycyjnego zakupiło angielską prasę do produkcji rur o nacisku 1250 ton

Prasa użytkowana w stopach twardych do dnia dzisiejszego. Zainstalowano również dwie prasy czeskiej Skody o nacisku 1800 ton do produkcji kształtowników i prętów.

1974–1975

Podpisanie umowy z austriacką firmą Vereinigte Metalwerke Ranshofen-Berndorf AG

i zakup nowoczesnej technologii oraz urządzeń do wytwarzania narzędzi (matryc) do wyciskania. Rozpoczęto budowę w Kętach Zakładu Prasowni II.

1978

Uruchomienie Wydziału Prasowni II

wyposażenie obejmuje cztery prasy o nacisku 2500 ton ZAMET, piece elektryczne do starzenia Elino z NRF oraz piece do homogenizacji Ebner-ZAMET. Wg założeń Prasownia II miała produkować rocznie 10 tys. ton wyrobów. Uruchomienie Oddziału Przerobu Złomu.

Lata osiemdziesiąte nie sprzyjały inwestycjom. W gospodarce po wprowadzeniu stanu wojennego panował marazm, na wszystko brakowało pieniędzy. O nowych technologiach i urządzeniach nikomu się nawet nie śniło. Ale dzięki inwestycjom z poprzedniego okresu można było rozwijać produkcję kształtowników oraz stopów odlewniczych.

Po 1989 roku przedsiębiorstwa częściowo uwolniły się spod kurateli państwa; zyskały minimum samodzielności. Po raz pierwszy mogły same decydować o tym, w co zainwestować wypracowane zyski. Kęty rozpoczęły inwestycje od zakupu nowoczesnej maszyny odlewniczej firmy Gautchi. Potem zakupiono dla Wydziału Walcowni Folii drukarkę 8-kolorową Cerutti oraz amerykański system Ohio oraz linię galwanizacyjną włoskiej firmy Acigraf. Dzięki tym inwestycjom Kęty dysponowały technologią, która umożliwiała produkcję naprawdę nowoczesnych opakowań.

W 1992 roku Zakłady Metali Lekkich przekształcone zostają w jednoosobową spółką skarbu państwa. Wkrótce po tym Firma trafia do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, ale udaje się jej stamtąd wydostać. Otwiera się droga do prywatyzacji.

W 1993 roku Rada Nadzorcza powołuje nowy zarząd spółki, który opracowuje program restrukturyzacji przedsiębiorstwa obejmujący: zarządzanie i finanse, marketing i produkcję, majątek zakładowy oraz politykę personalną. Kluczem do sukcesu ma być decentralizacja zarządzania. W strukturze firmy pojawiają się samodzielni kierownicy zakładów: odlewni, prasowni, folii oraz obsługi technicznej. To początek rewolucyjnych zmian, które całkowicie odmienią Kęty.

1981–1989

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

i całkowity zastój w inwestycjach.

1992–1993

Przekształcenie Zakładów Metali Lekkich Kęty w jednoosobową spółką skarbu państwa

Przygotowanie firmy do prywatyzacji. Zainstalowanie na Wydziale Odlewni najnowszej generacji maszyny odlewniczej Gautschi. Zostaje opracowany program restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Kęty zostają sprywatyzowane. Głównymi udziałowcami spółki stają amerykańskie fundusze Enterprise Investors. W styczniu 1996 roku akcje ZML Kęty debiutują na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ze sprzedaży akcji serii B firma zdobywa pieniądze na inwestycje i kupuje za nie nowoczesną linię do odlewania wlewków aluminiowych. Jednocześnie rozpoczyna się proces budowy grupy kapitałowej. Kęty nabywają najpierw udziały w Metalplast-Bielsko, potem w Interbell Lublin. Dochodzi do fuzji obu przedsiębiorstw, dzięki czemu Metalplast zwiększa udziały w rynku do 45 procent. Powstają nowe spółki, m.in. Flexpol w Płocku oraz Alupol w Tychach.

W strefie ekonomicznej w Tychach koncentrują się największe inwestycje. Na terenie spółki Alupol, w sąsiedztwie międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych, powstają dwa zakłady. Jeden produkujący opakowania, drugi profile aluminiowe. Wyposażone są w nowoczesne maszyny i urządzenia, które umożliwiają niemal pełną automatyzację procesów produkcyjnych, a jednocześnie zapewniają wytwarzanym tutaj laminatom i kształtownikom światową jakość.

Spółka formułuje strategię rozwoju podkreślającą znaczenie umiędzynarodowienia firmy. Taka koncepcja owocuje powstaniem nowych spółek zagranicznych i przejmowaniem mniejszych podmiotów na terenie Unii Europejskiej. Przez dekadę stworzona została międzynarodowa sieć sprzedaży obejmująca m.in. Niemcy, Wielką Brytanię, Czechy, Słowację, Włochy, Danię, Norwegię, Węgry, Rumunię i Ukrainę.

Spółka realizuje szeroki plan inwestycyjny. Od momentu wejścia Spółki na GPW w Warszawie w roku 1996  wydała na inwestycje w park maszynowy, nowe, produkty i usługi ponad 3 mld zł. W ramach Strategii rozwoju na lata 2021 -2025 zaplanowała dalsze inwestycje na kwotę 1,3 mld zł  (z czego 800 mln PLN na inwestycje rozwojowe), co pozwoli jej oferować produkty na najwyższym poziomie.

1996

ZML Kęty zostają sprywatyzowane

Głównymi udziałowcami spółki zostają amerykańskie fundusze Enterprise Investors, które posiadają 28% akcji. ZML Kęty debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup akcji Zakładów Elementów Wyposażenia Budownictwa Metalplast Bielsko. Początek budowy grupy kapitałowej.

1999

Uruchomienie nowoczesnej fabryki opakowań giętkich Alupol

w strefie ekonomicznej w Tychach.

Wyłączenie Odlewni (produkcja stopów odlewniczych) ze struktury zakładu

i utworzenie na bazie jej majątku spółki Alumetal.

2000

Działalność rozpoczyna nowy zakład prasowni w strefie ekonomicznej w Tychach

Instalacja dwóch pras tj. o nacisku 4400 ton i 1600 ton. Prasy użytkowane w Aluform sp. z o.o. do dnia dzisiejszego. Zmiana nazwy firmy z Zakładów Metali Lekkich Kęty na Grupa Kęty. Wyodrębnienie trzech segmentów operacyjnych w ramach grupy kapitałowej (Segment Wyrobów Wyciskanych, Segment Opakowań Giętkich, Segment Systemów Aluminiowych).

2002

Sprzedaż spółki Alumetal

(najstarsza część zakładu związana z produkcją stopów odlewniczych) do prywatnego inwestora.

2005

Instalacja nowej prasy przeciwbieżnej o nacisku 2800 do produkcji prętów ze stopów twardych

oraz prasy 1605 do produkcji stopów miękkich. Prasy użytkowana do dnia dzisiejszego. Uruchomienie zakładu produkcyjnego wytwarzającego opakowania metodą fleksograficzną.

2006

Pożar w fabryce opakowań w Kętach.

Odbudowa i dywersyfikacja produkcji w dwóch niezależnych zakładach w Kętach i w Tychach. Nabycie przez Grupę Kęty 100% udziałów Spółki Aluprof w Opolu. Połączenie Metalplast-Bielsko SA i Aluprof Sp. z o.o.

Uruchomienie w Kętach nowej zautomatyzowanej linii do anodowania

o mocy produkcyjnej 2 mln m kw. profili rocznie.

2007

Otwarcie zakładu prasowni SWW Grupy Kęty w Borodiance na Ukrainie.

Instalacja prasy o nacisku 1800 ton. Otwarcie przez Aluprof nowoczesnego centrum handlowo-logistyczne na Węgrzech.

2009

Powstanie nowej spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.

która przejęła majątek Segmentu Opakowań Giętkich w Kętach.

Alupol Sp. z o.o. przejmuje 100% udziałów

w Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.

Uruchomienie Centrum Badawczo- Rozwojowego

budowa nowego laboratorium w Kętach.

2010

Przekształcenie Alupol Spółka z o.o. w Alupol Packaging Spółka Akcyjna

2011

Budowa nowej hali produkcyjnej oraz instalacja nowej prasy

o nacisku 3500 do produkcji kształtowników ze stopów miękkich. Prasa użytkowana do dnia dzisiejszego. Rozbudowa zakładu w Opolu - Aluprof otwiera nowe magazyny i nowoczesną lakiernię proszkową.

2014

Utworzenie Alupol Films Sp. z o.o.

zajmującej się produkcją 5-warstwowej folii polipropylenowej.

2015

Instalacja w Kętach nowej prasy o nacisku 1800 do produkcji kształtowników ze stopów miękkich

oraz modernizacja prasy 2503 (prasa 1606). Prasy użytkowane są do dnia dzisiejszego. Rozbudowa zakładu Aluprof w Bielsku-Białej i uruchomienie nowoczesnej lakiernii pionowej.

2016

Aha EMMI d o.o. spółka ze Słowenii wchodzi w posiadanie SWW Grupy Kęty

Spółka wykonuje zaawansowaną obróbkę mechaniczną i powierzchniową profili aluminiowych. Rozpoczęcie produkcji 5-cio warstwowej folii BOPP w Alupol Films Sp. z o.o.

2017

Połączenie Aluprof z zakładem produkcyjnym "Metalplast-Stolarka"

z siedzibą w Goleszowie oraz występowanie pod jedną marką firmy Aluprof.

2018

Oddanie do użytku nowego Zakładu Zaawansowanych Produktów Aluminiowych

Powstaje hala o pow. 7000 m kw. ZZPA wytwarza w różnych technologiach precyzyjne komponenty z profili wyciskanych. Budowa nowej hali produkcyjnej i instalacja nowej prasy 2801 do produkcji kształtowników ze stopów miękkich. Prasa użytkowana do dnia dzisiejszego.

2019

Spółka Alupol Films uruchomia drugą linię

do produkcji 5-warstwowej folii polipropylenowej.

Uruchomienie nowej prasy

o nacisku 3600 ton do produkcji prętów ze stopów twardych.

Uruchomienie Centrum Badań i Innowacji Aluprof

w miejscowości Ogrodzona k. Cieszyna.