ENG

Grupa Kęty

Jesteśmy nowoczesną firmą o globalnym zasięgu, oferującą klientom najwyższą jakość produktów oraz przejrzyste i uczciwe zasady współpracy. Przypadający na ostatnie 30-lecie okres dynamicznego rozwoju pozwolił nam stworzyć prężny holding przemysłowy osiągający przychody ze sprzedaży na poziomie 5,93 mld PLN, współpracujący z klientami z ok. 60 krajów na całym świecie, utrzymujący jednocześnie status największego w Polsce dostawcy profili i komponentów aluminiowych oraz tworzonych na ich bazie systemów aluminiowych dla budownictwa, a także lidera w produkcji materiałów opakowaniowych i łatwo recyklingowalnych folii polipropylenowych w Polsce.

Przeczytaj także:

Grupa Kapitałowa składa się z 24 spółek i prowadzi działalność w ramach trzech segmentów biznesowych. Każdy z segmentów posiada spółkę wiodącą, której nazwa jest jednocześnie główną marką stanowiącą o rozpoznawalności produktów danego segmentu na rynku. Są nimi: Grupa KĘTY S.A., Aluprof S.A. oraz Alupol Packaging S.A.

Segment Wyrobów Wyciskanych

któremu przynależy znak firmowy Grupa Kęty, obejmuje produkcję i sprzedaż profili i komponentów aluminiowych wykorzystywanych m.in. przez branże budownictwa i konstrukcje, motoryzacja i transport drogowy, kolejnictwo, elektrotechnika, inżynieria, AGD.

Segment Systemów Aluminiowych

obejmujący projektowanie, produkcję i sprzedaż wysokiej jakości systemów aluminiowych oraz osłon przeciwsłonecznych, wykorzystywanych w branży budowlanej, znajdujących swoich odbiorców w większości krajów świata w tym m.in. w Europie, Stanach Zjednoczonych, ale również w Azerbejdżanie, Gruzji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Segment Opakowań Giętkich

Obejmujący produkcję i sprzedaż opakowań giętkich oraz folii polipropylenowych BOPP wykorzystywanych m.in. w branży spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, współpracujący z największymi koncernami międzynarodowymi, a także dużymi przedsiębiorstwami działającymi na rynku lokalnym.

Struktura Grupy

GK-segmenty_segmenty PL (1) GK-segmenty_segmenty PL (1)

Każdy z segmentów posiada w swoich strukturach służby niezbędne do prowadzenia działalności zarówno w sferze produkcyjnej jak i handlowej. Część wyspecjalizowanych funkcji została skoncentrowana w centrach kompetencji działających na rzecz wszystkich segmentów Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. Są nimi m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi IT, organizacja finansowania, nadzór nad procesami akwizycyjnymi, nadzór nad polityką zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny, koordynacja procesów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Grupa Kęty w liczbach

70
lat
na rynku
15
spółek zagranicznych
~5 500
pracowników (stan na 31.12.2022)
1,3
mld zł
wydatki inwestycyjne 2021-2025
siedziba siedziba

Stawiamy na ekologiczne rozwiązania, podążając w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, redukowania śladu węglowego oraz zwiększenia udziału złomu aluminium w wyrobach wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków LOW CARBON KETY. Nieustannie rozwijamy gamę produktów energooszczędnych i pasywnych, promując ideę zielonego budownictwa na świecie.

Zwiększamy produkcję opakowań, które wytworzone na bazie folii z tworzyw sztucznych, posiadają zdolność do recyklingu. Są mniej materiałochłonne, przez co przyczyniają się do zredukowania ilości tworzyw sztucznych wprowadzanych na rynek i zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne.

Od 1996 roku jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a głównymi akcjonariuszami są polskie i międzynarodowe instytucje finansowe, w tym największe polskie fundusze emerytalne.

56
rynków eksportowych
5000
odbiorców
GK-mapa-export-mapa-orange_mapa-orange GK-mapa-export-mapa-orange_mapa-orange
24
spółki w ramach Grupy Kapitałowej
52
%
sprzedaży generowanej na rynkach zagranicznych
3
mld zł
wartość sprzedaży poza rynkiem polskim