ENG

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Zrównoważone budownictwo rozwija się w sposób bardzo dynamiczny. Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. To właśnie zrównoważone budownictwo jest kierunkiem, dzięki któremu Europa i świat są w stanie w znaczący sposób ograniczyć emisję CO2 i zużycie zasobów naturalnych, przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz sytuacji ekonomicznej, zdrowia i samopoczucia ludzi. Sektor budownictwa, jeden z głównych światowych emitentów CO2, od kilkunastu lat wprowadza narzędzia, które mają na celu przyspieszenie zmian w branży w kierunku budownictwa zielonego. Takimi narzędziami są certyfikacje wielokryterialne.

Certyfikacja zielonych budynków od lat wyznacza kierunek rozwoju całej branży budowlanej, również firmy ALUPROF, której celem jest wzrost udziału systemów aluminiowych w inwestycjach energooszczędnych i pasywnych o 20% do 2025 r. Międzynarodowe certyfikacje środowiskowe, m.in. BREEAM, LEED, DGNB, HQE czy WELL, stanowią potwierdzenie wzrostu świadomości kryzysu klimatycznego i wpływu, jaki ma na niego branża budowlana. Inwestorzy, deweloperzy oraz chętniej wybierają ekologiczne materiały oraz rozwiązania, które znacząco poprawiają jakość inwestycji i cykl życia projektowanych obiektów. Postęp w tym obszarze jest budujący, a każda realizacja, która otrzymuje certyfikat dla zielonych budynków, na której zastosowano systemy Aluprof jest dla nas powodem do dumy i motywacją do dalszego doskonalenia procesów i produktów w organizacji.

Informacje korporacyjne

Dobre praktyki Grupy Kapitałowej w najnowszym Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

24 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Środowisko

Dobre rady na odpady- czyli co wiem o recyklingu?

24 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Środowisko

Razem z Grupą – tym razem wsparcie w zakupie karmy dla jeży, przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym.

24 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Informacje korporacyjne

Liderzy Społecznej Odpowiedzialności.

24 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Środowisko

Dzień Ziemi – Sprzątamy Beskidy z PTT.

18 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Społeczeństwo

2024 pod znakiem analizy podwójnej istotności. Raportowanie niefinansowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

8 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Środowisko

Sprzątanie terenów rekreacyjnych wokół rzeki Soły.

8 kwietnia 2024
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.