ENG

Działania i inicjatywy prośrodowiskowe

Przykładamy uwagę do komunikacji z interesariuszami oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz środowiska. Każdego roku Spółka opracowuje Raport Środowiskowy, prezentując w nim wyniki podjętych działań oraz efekty działalności środowiskowej, dokonując jednocześnie rozliczenia podjętych wcześniej zobowiązań. To istotny element prowadzonej przez Grupę Kęty działalności uświadamiającej i edukacyjnej. Jako sygnatariusz Global Compact skupiamy się na promowaniu i rozwijaniu m.in. zasady nr 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej.

Przeczytaj także

Sadzimy las!

W 2023 roku Grupa Kęty będzie obchodziła jubileusz 70-lecia (1953-2023); z tej okazji już od roku 2021 Spółka uruchamia proces nasadzenia 70 tysięcy drzew.
Zobacz relację

To taki nasz mały wkład w działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Mam nadzieję, że przez następne lata nasze drzewa będą miały realny wpływ na obniżanie śladu węglowego.

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Zapoznaj się z innymi proekologicznymi działaniami Grupy

Środowisko Lokalne, zielone zaangażowanie. 24 stycznia 2023 Zobacz więcej
Środowisko Akcja Rower POMAGA- z Grupą Kęty! 24 stycznia 2023 Zobacz więcej
Środowisko Ponad 16 ton zebranych elektrośmieci!!! 1 grudnia 2022 Zobacz więcej
Środowisko „Grupa KĘTY S.A. uzyskała certyfikat potwierdzający niski ślad węglowy produkowanych profili o wysokiej zawartości materiału z recyklingu. Ślad węglowy tych profili wynosi jedynie 3,3 kg CO2e/kg. 17 listopada 2022 Zobacz więcej