ENG

Benefity

Jednym z celów naszej strategii w obszarze społecznym jest dążenie do budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i innowacyjnego sektora, chcemy przyciągać talenty i budować zaangażowany i profesjonalny zespół.

Naszym wyzwaniem jest aby pracownicy byli ambasadorami naszej marki. Kierując się tymi celami firma stara się zwiększać atrakcyjność oferty pracy i wprowadza szereg benefitów – lokalnie, w poszczególnych spółkach, ich zakres jest zróżnicowany, są wśród nich opieka medyczna, programy emerytalne, karty multisport, karty lunchowe, czy dodatkowe dni urlopu w powiązaniu ze stażem pracy w Grupie.

Przeczytaj także: