ENG

Dane kontaktowe

Grupa Kęty S.A.
ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty
(33) 844 60 00
kety@grupakety.com
www.grupakety.com

Grupa Kęty S.A.
Sekretariat Zarządu w Bielsku-Białej
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
(33) 819 54 75
kety@grupakety.com

Kontakt dla mediów

Zbigniew Paruch
Head of PR

tel.  + 48 33 819 54 76
tel. kom. +48 662 263 000
email: zparuch@grupakety.com

Kontakt ESG

Monika Sobczak
CSR Director

tel. +48 33 819 54 47
tel. kom. +48 600 083 345
email: msobczak@grupakety.com

Kontakt IR

Michał Malina
IR Director

tel. +48 33 8195 478
tel. kom.: +48 600 083 001
e-mail: mmalina@grupakety.com

Spółki

Grupa Kęty S.A.
ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty

Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała

Centrala
+(33) 819 53 00
aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu

Alupol Packaging S.A.
ul. Strefowa 4
43-109 Tychy

Sekretariat
(32) 324 58 33
alupol@grupakety.com
www.alupolpackaging.eu

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt realizowany przy użyciu danych kontaktowych Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na art. 6 ust.1 litera f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, w szczególności obsługujący:

  • nr telefonu: (33) 844 60 00
  • nr telefonu: (33) 819 54 75
  • adres poczty elektronicznej:

Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych.

Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania.

Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane będą przetwarzane tak długo jak nie ustanie cel ich przetwarzania lub wymagają tego przepisy prawa (w tym podatkowe i rachunkowe) w celach dowodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania. W przypadku, gdyby dane osobowe zostały przekazane poza obszar Unii Europejskiej, Grupa Kęty S.A. zapewni należyte zabezpieczenie danych osobowych, możliwości realizacji prawa do uzyskania kopii danych lub informację o miejscu udostępnienia danych.

W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_grupakety@grupakety.com, tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres Administratora.