ENG

Działalność na rzecz społeczności lokalnych

Zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności

Wolontariat jest ważnym elementem kultury korporacyjnej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty. Integruje pracowników wokół wartościowych przedsięwzięć oraz zachęca do podejmowania wspólnych działań o charakterze społecznym. W organizacji od kilku lat funkcjonuje program „Razem z GRUPĄ” – połączenie zaangażowania i wolontariatu naszych pracowników ze wsparciem finansowym firmy daje wspaniałe rezultaty w środowisku lokalnym.

Działania na rzecz społeczności lokalnych są jednym z dziewięciu wskaźników zrównoważonego rozwoju Strategii 2021-2025; chcemy je mierzyć poprzez realizację projektów w ramach programu „Razem z Grupą”.

150
projektów
Cel 2021-2025
8
edycji
programu w latach 2015-2022
100 000
beneficjentów programu w latach 2015-2022

Zapoznaj się z naszymi pozostałymi inicjatywami

Społeczności lokalne 10 lat programu „Razem z Grupą”- spotkanie integracyjne! 2 lipca 2024 Zobacz więcej
Społeczności lokalne Poznajemy stolicę i dobra narodowe – projekt – X edycja programu Razem z Grupą. 2 lipca 2024 Zobacz więcej
Społeczności lokalne „Podziel się domem”- Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej. 26 czerwca 2024 Zobacz więcej
Społeczności lokalne Razem z Grupą – projekt realizowany z OSP w Dębskiej Kuźni. 13 czerwca 2024 Zobacz więcej