ENG

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Jako sygnatariusz Global Compact staramy się w naszej działalności wspierać promować i rozwijać m.in. 10 zasad Global Compact, które są realną odpowiedzią na nierówności. Jako duża organizacja działająca na wielu rynkach europejskich i światowych, zatrudniająca blisko 6 tys. pracowników różnej narodowości dbamy o wspólne polityki i standardy. Mniej nierówności interpretujemy również jako działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są priorytetowe dla Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

Społeczności lokalne

Gwiazdka Dziecięcych Marzeń- dziękujemy! Wspólnie obdarowaliśmy 340 dzieci z domów dziecka.

22 grudnia 2021
Zobacz więcej
Fundacja

Korona Gór Polski – symboliczne zakończenie projektu

1 grudnia 2021
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Rower POMAGA – działamy!

22 września 2021
Zobacz więcej
Sport

GrupaKetyTeam – najliczniejsza na Bielskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym!!!

22 września 2021
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Razem z Grupą- program społeczno-wolontaryjny- dziękujemy naszym Pracownikom za zaangażowanie!

16 września 2021
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

GrupaKętyTeam na Poland Business Run

9 września 2021
Zobacz więcej
Fundacja

Podziel się domem – Bielsko-Biała na rzecz pieczy zastępczej

7 września 2021
Zobacz więcej
Sport

Młoda Plaża Open- turnieje plażowej piłki siatkowej dla młodzieży

19 sierpnia 2021
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.

Wyniki wyszukiwania