ENG

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Jako sygnatariusz Global Compact staramy się w naszej działalności wspierać promować i rozwijać m.in. 10 zasad Global Compact, które są realną odpowiedzią na nierówności. Jako duża organizacja działająca na wielu rynkach europejskich i światowych, zatrudniająca blisko 6 tys. pracowników różnej narodowości dbamy o wspólne polityki i standardy. Mniej nierówności interpretujemy również jako działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są priorytetowe dla Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

Społeczności lokalne

70 lat Grupy Kęty (1953-2023) – rozpoczynamy rok jubileuszowy.

16 stycznia 2023
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Program Razem z Grupą – 70 lokalnych projektów na 70 lat Grupy Kęty!!

10 grudnia 2022
Zobacz więcej
Sport

Super Paka dla Dzieciaka- pobiegłeś! pomogłeś!

6 grudnia 2022
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

IX edycja programu grantowego „Razem z Grupą”- zapraszamy pracowników do składania wniosków!

18 października 2022
Zobacz więcej
Środowisko

Ponad pół tysiąca Eko Bohaterów w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty!!!!!

21 września 2022
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Raport z VIII ej edycji programu grantowego „Razem z Grupą”.

21 września 2022
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Z kulturą za pan brat – wyrównywanie szans dla osób niepełnosprawnych.

11 sierpnia 2022
Zobacz więcej
Sport

VIII Turniej Piłki Nożnej Dzieci Podbeskidzia za nami.

18 lipca 2022
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.