ENG

Wspieramy inicjatywy

Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.

Global Compact

Grupa Kęty od grudnia 2014 roku jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact. Chcemy wspierać, promować i rozwijać w swojej działalności 10 zasad Global Compact.

  • Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia
  • Cel 4: Dobra jakość edukacji
  • Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca
  • Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
  • Cel 10: Mniej nierówności
  • Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności
  • Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu
  • Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów