ENG

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Celem spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jest minimalizacja zużycia surowców pierwotnych na tonę sprzedanego produktu oraz zwiększenie udziału materiałów z recyklingu w wyrobach. W każdym z biznesów położono nacisk na efektywne korzystanie z surowców. Podjęto działania by współpracować z dostawcami, którzy kierują się ideą zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do produkowanych wyrobów zastosowano podejście oparte na cyklu życia produktu, koncentrując się na poszukiwaniu nowych proekologicznych zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze i współpracujemy z ośrodkami naukowymi. Pełny zakres naszego podejścia znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej (str. 46-59).

Społeczności lokalne

70 lat Grupy Kęty (1953-2023) – rozpoczynamy rok jubileuszowy.

16 stycznia 2023
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Program Razem z Grupą – 70 lokalnych projektów na 70 lat Grupy Kęty!!

10 grudnia 2022
Zobacz więcej
Środowisko

Ponad 16 ton zebranych elektrośmieci!!!

1 grudnia 2022
Zobacz więcej
Bez kategorii

„Grupa KĘTY S.A. uzyskała certyfikat potwierdzający niski ślad węglowy produkowanych profili o wysokiej zawartości materiału z recyklingu. Ślad węglowy tych profili wynosi jedynie 3,3 kg CO2e/kg.

17 listopada 2022
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

IX edycja programu grantowego „Razem z Grupą”- zapraszamy pracowników do składania wniosków!

18 października 2022
Zobacz więcej
Środowisko

(Prze)tworzymy to razem! Grupa Kęty dołącza do konkursu z okazji Jubileuszu 20-o lecia firmy Biosystem.

13 października 2022
Zobacz więcej
Środowisko

Tworzenie Zrównoważonej Przyszłości – Aluprof S.A. Partnerem wydarzenia branżowego LEAF INTERNATIONAL w Amsterdamie.

4 października 2022
Zobacz więcej
Środowisko

LOW CARBON KETY. Ślad węglowy naszych profili tylko 3,3 kg CO2e/kg! Mamy nową Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

23 września 2022
Zobacz więcej
Środowisko

Ponad pół tysiąca Eko Bohaterów w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty!!!!!

21 września 2022
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.