ENG

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Celem spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jest minimalizacja zużycia surowców pierwotnych na tonę sprzedanego produktu oraz zwiększenie udziału materiałów z recyklingu w wyrobach. W każdym z biznesów położono nacisk na efektywne korzystanie z surowców. Podjęto działania by współpracować z dostawcami, którzy kierują się ideą zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do produkowanych wyrobów zastosowano podejście oparte na cyklu życia produktu, koncentrując się na poszukiwaniu nowych proekologicznych zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze i współpracujemy z ośrodkami naukowymi. Pełny zakres naszego podejścia znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej (str. 46-59).

Społeczeństwo

Budownictwo pasywne- budownictwo przyszłości. Szkolenia dla pracowników spółki Aluprof S.A.

13 września 2021
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Zrównoważony rozwój – poznaj działania naszej spółki zależnej

20 sierpnia 2021
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Program „Zielona Grupa”- sugestie pracownicze – nagroda półrocza

29 lipca 2021
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Oszczędzajmy wodę – dobre praktyki!

19 lipca 2021
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Oszczędzajmy wodę- dobre praktyki!

19 lipca 2021
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Zielona ręka. „Dajemy rzeczom drugie życie. Ratujemy zwierzęta”

24 maja 2021
Zobacz więcej
Zarządzanie

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

10 maja 2021
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.

Wyniki wyszukiwania