ENG

Model biznesowy

Model biznesowy Grupy jest dostosowany do aktualnej sytuacji rynkowej i – w opinii Zarządu – nie ulegnie istotnym zmianom w wyniku zmaterializowania się któregokolwiek z rozpatrywanych scenariuszy zmian klimatycznych. Wynika to z faktu, iż nasze spółki działają w obszarach wspierających ochronę klimatu oraz rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Zarówno Segment Wyrobów Wyciskanych jak i Segment Systemów Aluminiowych wpływają na redukcję śladu węglowego, na przykład umożliwiając redukowanie wagi pojazdów lub zwiększanie efektywności energetycznej budynków. Segment Opakowań Giętkich dzięki redukowaniu masy opakowań oraz uproszczeniu ich struktury, zwiększa skalę recyklingu. Opakowania aluminiowe wypierają odpowiedniki wykonane z plastiku i trudnych w odzysku laminatów.

Zwiększamy skalę
recyclingu aluminium
Dzięki stosunkowo łatwemu procesowi odzysku jest kluczowym surowcem dla budowy gospodarki obiegu zamkniętego.

Przyszłością branży jest rynek elektro mobilności, gdzie aluminium znajduje coraz większe zastosowanie. Aktywnie uczestniczymy w jego budowie, współpracując z największymi koncernami światowymi w zakresie dostaw profili aluminiowych do produkcji samochodów elektrycznych.

Piotr Wysocki

Członek Zarządu Grupy Kęty ds. Segmentu Wyrobów Wyciskanych

Nasz model biznesowy

Obraz22 GK-model_biznesowy_model-mobile (1)

Perspektywy rozwoju

Transformacja gospodarki europejskiej w kierunku modelu zeroemisyjnego jest szansą dla rozwoju spółek naszej Grupy Kapitałowej. Należy się spodziewać wzrostu popytu na aluminiowe komponenty ze strony sektorów motoryzacyjnego i transportowego (Segment Wyrobów Wyciskanych) lub na nowoczesne rozwiązania architektoniczne (systemy fasad, okien, drzwi, rolet) wspomagające efektywność energetyczną obiektów.

Segment koncentrujący się na produkcji opakowań giętkich powinien rosnąć wraz ze umacnianiem się trendów takich jak presja na redukcję niepodlegających recycligowi odpadów, presja na redukcję kosztów i dążenie do uczynienia żywności bezpieczniejszą dla konsumentów. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzanie na rynek nowych konfiguracji laminatów – monostruktur, charakteryzujących się mniejszą wagą i większą jednorodnością. Opakowania na bazie folii polipropylenowych i polietylenowych rozwijane w Alupol Packaging nadają się do recyklingu i wpisują się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego, a popyt na nie – w perspektywie kilku lat – nie jest zagrożony.

Ekologiczne
budownictwo
Według danych Komisji Europejskiej, budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w krajach Unii Europejskiej. Obecnie około 35% budynków w ramach wspólnoty ma ponad 50 lat, blisko 75% zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie. Ekologiczne budownictwo i rosnąca liczba renowacji istniejących budynków mogą doprowadzić do znacznych oszczędności energii - potencjalnie zmniejszając całkowite jej zużycie w krajach Unii o 5-6% i obniżając emisję CO2 o około 5%.

Wyjątkowe właściwości aluminium

Osiem procent skorupy ziemskiej składa się z aluminium, ukrytego w skałach boksytowych. Jeszcze w XIX wieku zastosowanie aluminium było niezwykle rzadkie, bo nie umieliśmy go pozyskiwać na skalę przemysłową. Dopiero przemysł w XX wieku potrafił sobie z tym poradzić i robił to małymi krokami. Jeszcze w połowie ubiegłego stulecia przemysłowe stosowanie aluminium, nawet w lotnictwie czy przemyśle samochodowym było ekstrawaganckie. Z czasem kolejne gałęzie przemysłu zaczęły sięgać po ten materiał, również budownictwo. Na początku były to aluminiowe detale, potem elementy wyposażenia wnętrz i budynków. Wreszcie przyszedł czas fasad i ścian, które stały się elewacjami nowoczesnych budynków – będących symbolem przyszłości. W XXI wieku odkryliśmy na nowo ten niezwykły materiał – plastyczny i lekki, a przede wszystkim posiadający niemal 100-procentowe zdolności do recyklingu, tj. ponownego przetworzenia. Przez te unikatowe właściwości aluminium ma spośród innych metali niski wpływ na środowisko naturalne.