ENG

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia

Społeczną twarzą Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jest powołana w sierpniu 2011 roku Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

Fundacja jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej na konkretne potrzeby społeczności lokalnych w obszarach działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność tej organizacji skupia się głównie na niesieniu pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwiają im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Ideą, do której dąży Fundacja, jest promocja i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Od 2021 roku jest Partnerem programu „Podziel się domem – Bielsko-Biała na rzecz wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej”.

3
ponad mln zł
na działalność statutową (2011-2022)

Fundacja stawia sobie również za cel wyrównywanie szans tych dzieci poprzez aktywny udział w różnych lokalnych i ogólnopolskich wydarzeniach kulturalno-sportowych. „Na lepszy start” – to hasło, które od początku przyświeca działalności Fundacji. Obecnie wspiera czynnie placówki opiekuńczo-wychowawczych z powiatów: bielskiego, pszczyńskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego i żywieckiego. Łącznie wraz z młodzieżą przechodzącą etap usamodzielnienia się, którą również wspiera Fundacja, pod jej opieką znajduje się ponad 200 podopiecznych.
Odwiedź stronę Fundacji