ENG

Wychowanie przez sport

Sport do dyscyplina, gra fair play, zasady, konsekwencja – czyli bliskie nam wartości w biznesie. Sport to również wspaniałe narzędzie do współpracy i zaangażowania pracowników. Od wielu lat Grupa Kapitałowa Grupy Kęty inwestuje i rozwija „Ideę wychowania przez sport”.

Poprzez zaangażowanie organizacji w różne imprezy sportowe w regionie mierzymy się z wyzwaniem XXI wieku – zachęcaniem młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu i walką z chorobą cywilizacyjną, jaką jest otyłość. W trosce o zdrowie przyszłych pokoleń takie zapisy zostały formalnie zapisane w Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy. Dzięki tym działaniom idea krzewienia sportu amatorskiego w tych miastach żyje i prężnie się rozwija.

Do sportu podchodzimy aktywnie – we wszystkich wydarzeniach oprócz lokalnych społeczności czynny udział biorą pracownicy Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., ich rodziny a także podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

Sport nie tylko rozwija ruchowo, ale uczy samodyscypliny, systematyczności, co jest niezwykle ważne w kształtowaniu młodego człowieka. Stąd nasze aktywne podejście do tej tematyki.

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi inicjatywami

Sport Rowerowy Puchar Reksia. 26 maja 2023 Zobacz więcej
Sport Sprzęt sportowy dla Klubu Piast Opole. 26 maja 2023 Zobacz więcej
Sport Młoda Plaża Open- zapraszamy na piaszczyste boiska. 26 maja 2023 Zobacz więcej
Sport Wings for Life!! 12 maja 2023 Zobacz więcej