ENG

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Przyświeca nam idea współpracy i partnerstwa. Podejmujemy inicjatywy wspólnie z lokalnymi partnerami ale też wiodącymi światowymi organizacjami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Staramy się promować wartości w szerokim kanale dostaw.

Informacje korporacyjne

Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

26 maja 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Od deski do deski- warsztaty „Spotkania z historią – Papier ręcznie czerpany”

26 maja 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Podnosimy kwalifikacje młodych strażaków!

26 maja 2023
Zobacz więcej
Sport

Młoda Plaża Open- zapraszamy na piaszczyste boiska.

26 maja 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Ultrakrew – promujemy krwiodawstwo.

19 maja 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Razem z Grupą – fabryka ekologów, czyli szkoła dla przyrody.

12 maja 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Podziel się domem- Bielsko-Biała na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego.

12 maja 2023
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.