ENG

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty SA dba o aspekty edukacyjne nie tylko w zakresie szerokich szkoleń eksperckich w obszarach swojej działalności – m.in. edukacja na rzecz zrównoważonego budownictwa, szerokie kampanie świadomości ekologicznej. Dbamy o rozwój pracowników zapewniając dostęp do bazy szkoleń podstawowych i fakultatywnych, finansowanych przez pracodawcę kursów językowych, współfinansowanych studiów wyższych. Działając poprzez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia staramy się przeciwdziałać wykluczeniom społecznym w zakresie edukacji poprzez finansowanie korepetycji z przedmiotów ścisłych dla dzieci z domów dziecka, finasowanie kursów językowych, czy innych specjalistycznych pozwalających „na lepszy start” dla tych dzieci i młodzieży.

Społeczności lokalne

21,6 litrów krwi podczas dwóch zbiórek w ramach akcji Ultrakrew w Grupie Kęty.

24 stycznia 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Pierwsze projekty w ramach programu Razem z Grupą już w realizacji.

24 stycznia 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Akcja Rower POMAGA- z Grupą Kęty!

24 stycznia 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Zakończyły się XVII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym- Grupa Kęty Partnerem Głównym.

18 stycznia 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

Na sportowo świętujemy 70 lat Grupy Kęty.

16 stycznia 2023
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

70 lat Grupy Kęty (1953-2023) – rozpoczynamy rok jubileuszowy.

16 stycznia 2023
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Program Razem z Grupą – 70 lokalnych projektów na 70 lat Grupy Kęty!!

10 grudnia 2022
Zobacz więcej
Środowisko

Ponad 16 ton zebranych elektrośmieci!!!

1 grudnia 2022
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Grupa Kęty S.A. została partnerem głównym XVII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym.

1 grudnia 2022
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.