ENG

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Jako spółka o profilu przemysłowym, szczególny nacisk kładziemy na realizację polityki środowiskowej i klimatycznej.

Ograniczamy emisje gazów cieplarnianych, angażujemy się w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego oraz kładziemy nacisk na innowacyjność i rozwój produktów, usług i procesów odpowiadających wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. od 2015 roku w Oświadczeniu o danych niefinansowych prezentuje łącznie 17 wskaźników środowiskowych. Proces definiowania obszarów podlegających raportowaniu obejmował przypisanie priorytetu aspektom środowiskowym zidentyfikowanym w ramach funkcjonującego w spółkach Grupy Kapitałowej systemu zarządzania wg normy ISO 140001:2015. Systemem tym objęto wszystkie elementy działań spółek, które mogą oddziaływać ze środowiskiem. Podstawę nadania priorytetu stanowiła analiza istotności danego aspektu dla interesariuszy oraz jego ciężar środowiskowy. W 2020 roku skupiono się na kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi. Obliczenie śladu węglowego oraz intensywności emisji gazów cieplarnianych pozwoliło na zmianę podejścia i rozszerzenia zakresu raportowania o wskaźniki 305-2, 305-3 oraz 305-4, tj. uwzględnienie emisji z zakresu 2 oraz wyliczenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do produktu, z uwzględnieniem zakresu 3. W sprawozdaniu zaprezentowano wskaźniki GRI: 102-11, 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 302-1, 303-2, 303-3, 305-1, 305-2, 305-4, 305-7, 306-1, 306-2, 307-1, które w największym stopniu odnoszą się do działalności Grupy i jej wpływu na środowisko. Dotyczą komponentów, na które poszczególne spółki Grupy Kapitałowej mogą znacząco oddziaływać, jak atmosfera, woda, ziemia, surowce i materiały, energia. Uwzględniono ponadto specyficzne wskaźniki produktowe charakterystyczne dla poszczególnych segmentów, tj. poziom złomów aluminium w wyrobach, udział produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu oraz udział produktów w realizacji inwestycji certyfikowanych, energooszczędnych, pasywnych. Cele produktowe służą wdrażaniu rozwiązań neutralnych dla środowiska, ograniczających ślad węglowy wyrobów, ułatwiających ponowne ich wykorzystania. Mamy świadomość, że wpływamy na środowisko, lecz działamy tak, aby ograniczyć ten wpływ do minimum. Pełny zakres prezentowanych danych wraz opisem naszego podejścia znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej (str. 46-59).

Społeczności lokalne

70 lat Grupy Kęty (1953-2023) – rozpoczynamy rok jubileuszowy.

16 stycznia 2023
Zobacz więcej
Społeczeństwo

Program Razem z Grupą – 70 lokalnych projektów na 70 lat Grupy Kęty!!

10 grudnia 2022
Zobacz więcej
Środowisko

Ponad 16 ton zebranych elektrośmieci!!!

1 grudnia 2022
Zobacz więcej
Bez kategorii

„Grupa KĘTY S.A. uzyskała certyfikat potwierdzający niski ślad węglowy produkowanych profili o wysokiej zawartości materiału z recyklingu. Ślad węglowy tych profili wynosi jedynie 3,3 kg CO2e/kg.

17 listopada 2022
Zobacz więcej
Społeczności lokalne

IX edycja programu grantowego „Razem z Grupą”- zapraszamy pracowników do składania wniosków!

18 października 2022
Zobacz więcej
Środowisko

70 tyś. drzew na 70 lat Grupy Kęty!

13 października 2022
Zobacz więcej
Środowisko

Tworzenie Zrównoważonej Przyszłości – Aluprof S.A. Partnerem wydarzenia branżowego LEAF INTERNATIONAL w Amsterdamie.

4 października 2022
Zobacz więcej
Środowisko

PLGBC Green Building Summit to najbardziej rozpoznawalna i opiniotwórcza konferencja w polskiej branży nieruchomości, budownictwa i architektury, symbol zielonego postępu.

28 września 2022
Zobacz więcej
Cele Zrównoważonego Rozwoju promowane przez Grupę Kapitałową Grupę Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podążając w kierunku misji, wizji i wartości firmy wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.