ENG

Raporty bieżące

Zakres dat: Szukaj
Data/godzina Numer Tytuł
13/01/2023 2/2023 Terminy publikacji raportów okresowych oraz kalendarz wydarzeń korporacyjnych w 2023 roku
05/01/2023 1/2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów
22/12/2022 34/2022 Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
20/12/2022 33/2022 Prognoza wybranych skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2023
20/12/2022 32/2022 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 4 kwartał 2022 r. i rok 2022 r.
15/12/2022 31/2022 Decyzja zarządu spółki o akceptacji warunków umowy kredytowej oraz o jej zawarciu
09/12/2022 30/2022 Aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2022
26/09/2022 29/2022 Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
21/09/2022 28/2022 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2022 r.
25/07/2022 27/2022 Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
22/06/2022 26/2022 Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2022 r.
22/06/2022 25/2022 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 2 kwartał 2022 r. oraz informacje dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na działalność operacyjną w tym okresie.
09/06/2022 24/2022 Rejestracja przez sąd zmiany statutu
31/05/2022 23/2022 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
25/05/2022 22/2022 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
25/05/2022 21/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
25/05/2022 20/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.
27/04/2022 19/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
27/04/2022 18/2022 Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
22/04/2022 17/2022 Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą
23/03/2022 16/2022 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 1 kwartał 2022 roku oraz informacje dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na działalność operacyjną w tym okresie.
22/03/2022 15/2022 Decyzja zarządu spółki Aluprof S.A. o akceptacji warunków umowy kredytu inwestycyjnego oraz zgoda Rady Nadzorczej na jej zawarcie
17/03/2022 14/2022 Powołanie członka Rady Nadzorczej
17/03/2022 13/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
17/03/2022 12/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.
14/03/2022 11/2022 Otrzymanie oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie raportu bieżącego 10/2022
12/03/2022 10/2022 Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11/03/2022 9/2022 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
17/02/2022 8/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
14/02/2022 7/2022 Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania
11/02/2022 6/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
11/02/2022 5/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
10/02/2022 4/2022 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
07/02/2022 3/2022 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
14/01/2022 2/2022 Terminy publikacji raportów okresowych oraz kalendarz wydarzeń korporacyjnych w 2022 roku
05/01/2022 1/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
22/12/2021 48/2021 Prognoza wybranych skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2022
22/12/2021 47/2021 Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania
22/12/2021 46/2021 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 4 kwartał 2021 roku i rok 2021 r.
21/12/2021 45/2021 Aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2021
14/12/2021 44/2021 Aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2021
08/12/2021 43/2021 Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
25/11/2021 42/2021 Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
25/11/2021 41/2021 Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
19/11/2021 40/2021 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
17/11/2021 39/2021 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
17/11/2021 38/2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
04/11/2021 37/2021 Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
19/10/2021 36/2021 Decyzja zarządu spółki o akceptacji warunków umowy o limit kredytowy
18/10/2021 35/2021 Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2021 r.
01/10/2021 34/2021 Otrzymanie decyzji o wsparciu Emitenta w prowadzeniu działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej
22/09/2021 33/2021 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2021 roku
16/09/2021 32/2021 Podjęcie decyzji o zakończeniu procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY SA. oraz ewentualnej jego sprzedaży
06/09/2021 31/2021 Otrzymanie ofert w ramach procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. oraz ewentualnej sprzedaży tego segmentu dz
02/09/2021 30/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
30/07/2021 29/2021 Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2021 r.
30/07/2021 28/2021 Aktualizacja planu inwestycyjnego na lata 2021-2025 oraz zmiana prognozowanych na 2025 r. podstawowych założeń finansowych zaprezentowanych w Strategii 2021-2025
05/07/2021 27/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
01/07/2021 26/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
23/06/2021 25/2021 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 2 kwartał 2021 r.
12/05/2021 24/2021 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
12/05/2021 23/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
12/05/2021 22/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.
07/05/2021 21/2021 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
05/05/2021 20/2021 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
04/05/2021 19/2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
22/04/2021 18/2021 Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2021 r.
21/04/2021 17/2021 Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
15/04/2021 16/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
08/04/2021 15/2021 Powołanie członków zarządu na nową kadencję
08/04/2021 14/2021 Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą
02/04/2021 13/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
02/04/2021 12/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
01/04/2021 11/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
30/03/2021 10/2021 Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
24/03/2021 9/2021 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 1 kwartał 2021 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie
05/03/2021 8/2021 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
04/03/2021 7/2021 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
02/03/2021 6/2021 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
02/03/2021 5/2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
19/02/2021 4/2021 Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
09/02/2021 3/2021 Wybór doradcy
21/01/2021 2/2021 Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025 – uzupełnienie informacji
07/01/2021 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych oraz kalendarz wydarzeń korporacyjnych w 2021 roku
18/12/2020 67/2020 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
17/12/2020 66/2020 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
16/12/2020 65/2020 Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025
16/12/2020 64/2020 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 4 kwartał 2020 r.
16/12/2020 63/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
10/12/2020 62/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku – aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2020
07/12/2020 61/2020 Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
20/11/2020 60/2020 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
19/11/2020 59/2020 Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2020 r.
18/11/2020 58/2020 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
18/11/2020 57/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
13/11/2020 56/2020 Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
05/11/2020 55/2020 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
05/11/2020 54/2020 Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
03/11/2020 53/2020 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
19/10/2020 52/2020 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
16/10/2020 51/2020 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
15/10/2020 50/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
15/10/2020 49/2020 Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
05/10/2020 48/2020 Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
02/10/2020 47/2020 Rejestracja przez sąd zmiany statutu
24/09/2020 46/2020 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie
11/09/2020 45/2020 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą – korekta
10/09/2020 45/2020 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
08/09/2020 44/2020 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
08/09/2020 43/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
31/08/2020 42/2020 Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
24/08/2020 41/2020 Aktualizacja prognozy wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.
20/08/2020 40/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
20/08/2020 39/2020 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
20/08/2020 38/2020 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
20/08/2020 37/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
19/08/2020 36/2020 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
17/08/2020 35/2020 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
14/08/2020 34/2020 Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/08/2020 33/2020 Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/08/2020 32/2020 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
11/08/2020 31/2020 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
10/08/2020 30/2020 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
10/08/2020 29/2020 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
06/08/2020 28/2020 Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
04/08/2020 27/2020 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
31/07/2020 26/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
23/07/2020 25/2020 Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
23/07/2020 24/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
15/07/2020 23/2020 Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą
14/07/2020 22/2020 Uchwała zarządu w sprawie akceptacji warunków i podpisania aneksu do umowy przedstawionych przez bank PKO BP S.A.
07/07/2020 21/2020 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
03/07/2020 20/2020 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
03/07/2020 19/2020 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
03/07/2020 18/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
29/06/2020 17/2020 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
24/06/2020 16/2020 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 2 kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie
24/06/2020 15/2020 Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
03/06/2020 14/2020 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
02/06/2020 13/2020 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
19/05/2020 12/2020 Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
29/04/2020 11/2020 Zmiana w kalendarzu korporacyjnym
03/04/2020 10/2020 Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
01/04/2020 9/2020 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i H
31/03/2020 8/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H
24/03/2020 7/2020 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące potencjalnego wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność
13/03/2020 6/2020 Warunkowa rejestracja akcji serii G i H w KDPW
05/02/2020 5/2020 Prognoza wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.
31/01/2020 4/2020 Korekta prognozy na 2019 rok
31/01/2020 3/2020 Wydanie dokumentów akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
29/01/2020 2/2020 Wybór firmy audytorskiej
15/01/2020 1/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
18/12/2019 31/2019 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r.
29/10/2019 30/2019 Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu aneksu do umowy kredytu obrotowego z Bankiem PEKAO SA
29/10/2019 29/2019 Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP
25/09/2019 28/2019 Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. za trzeci kw. 2019 r.
18/09/2019 27/2019 Powołanie nowego Członka Zarządu Grupy Kęty S.A.
14/08/2019 26/2019 Wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
12/08/2019 25/2019 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i H
09/08/2019 24/2019 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H
08/08/2019 23/2019 Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW
18/07/2019 22/2019 Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
16/07/2019 21/2019 Rejestracja przez sąd zmiany statutu
04/07/2019 20/2019 Wydanie dokumentów akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
02/07/2019 19/2020 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
26/06/2019 18/2019 Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za drugi kw. 2019 r.
14/06/2019 17/2019 Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
11/06/2019 16/2019 Wykup obligacji i ich umorzenie
10/06/2019 15/2019 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
07/06/2019 14/2019 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
05/06/2019 13/2019 Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych
30/05/2019 12/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.
30/05/2019 11/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 30 maja 2019 r.
28/05/2019 10/2019 Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/05/2019 9/2019 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
25/04/2019 8/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
03/04/2019 7/2019 Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą
27/03/2019 6/2019 Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za I kw. 2019 r.
26/02/2019 5/2019 Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP
08/02/2019 4/2019 Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z 6 lutego 2019 roku
06/02/2019 3/2019 Prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok
23/01/2019 2/2019 Przegląd opcji strategicznych w celu aktualizacji planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej
07/01/2019 1/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
19/12/2018 33/2018 Wstępne prognozy dotyczące wyników IV kwartału 2018
29/10/2018 32/2018 Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytu obrotowego z Bankiem PEKAO SA
26/09/2018 31/2018 Wstępne wyniki trzeciego kwartału 2018 roku
02/07/2018 30/2018 Wykup obligacji serii H i ich umorzenie
26/06/2018 29/2018 Decyzja Zarządu o zaakceptowaniu umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
26/06/2018 28/2018 Wstępne prognozy wyników drugiego kwartału 2018r.
04/06/2018 27/2018 Ostateczna wysokość dywidendy dla akcjonariuszy za 2017 rok
04/06/2018 26/2018 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii
22/05/2018 25/2018 Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych
21/05/2018 24/2018 Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów
16/05/2018 23/2018 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2018
24/04/2018 22/2018 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 roku
24/04/2018 21/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2018 roku
24/04/2018 20/2018 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2017 rok
23/04/2018 19/2018 Wykup obligacji i ich umorzenie
23/04/2018 18/2018 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
23/04/2018 17/2018 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
20/04/2018 16/2018 Zgłoszenie projektu uchwały przez uprawnionego Akcjonariusza AVIVA OFE AVIVA BZ WBK
29/03/2018 15/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
29/03/2018 14/2018 Zmiana proponowanego terminu wypłaty drugiej raty dywidendy
28/03/2018 13/2018 Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za 2017 rok
28/03/2018 12/2018 Powołanie Członka Zarządu
28/03/2018 11/2018 Powołanie Zarządu Spółki X kadencji
27/03/2018 10/2018 Korekta numeru raportu
26/03/2018 9/2018 Wstępne wyniki I kwartału 2018
22/02/2018 8/2018 Podpisanie umów kredytowych z mBankiem S.A.
01/02/2018 7/2018 Skonsolidowane prognozy wyników 2018 roku
01/02/2018 6/2018 Rekomendacja Zarządu dot. proponowanej wysokości dywidendy za 2017 rok
26/01/2018 5/2018 Uchwała Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytu obrotowego
25/01/2018 4/2018 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
24/01/2018 3/2018 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
12/01/2018 2/2018 Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych
10/01/2018 1/2018 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
21/12/2017 46/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
20/12/2017 45/2017 Wstępne wyniki IV kwartału
11/12/2017 44/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
07/12/2017 43/2017 Powołanie nowych Członków Zarządu
23/11/2017 42/2017 Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów
13/11/2017 41/2017 Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytowej z Bankiem PKO BP
27/10/2017 40/2017 Decyzja Banku PEKAO SA o przyznaniu kredytu obrotowego
26/10/2017 39/2017 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
26/10/2017 38/2017 Wykup obligacji i ich umorzenie
12/10/2017 37/2017 Aktualizacja planu inwestycyjnego zawartego w Strategii 2020
29/09/2017 36/2017 Decyzja Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o przedłużeniu finansowania
29/09/2017 35/2017 Aneks do umowy o przedłużeniu finansowania z Bankiem PKO BP
22/09/2017 34/2017 Wstępne prognozy wyników 3 kwartału 2017 roku
08/09/2017 33/2017 Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów
24/07/2017 32/2017 Ostateczna wysokość dywidendy
14/07/2017 31/2017 Przydział emisji obligacji imiennych na rzecz mBank SA
11/07/2017 30/2017 Rejestracja zmian Statutu Grupy Kęty SA
07/07/2017 29/2017 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
27/06/2017 28/2017 Aneks do umowy kredytu
22/06/2017 27/2017 Wstępne wyniki drugiego kwartału 2017
05/06/2017 26/2017 Wybór oferty Aluprof S.A. do realizacji aluminiowo-szklanych ścian osłonowych na inwestycji Mennica Legacy Tower
31/05/2017 25/2017 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku
31/05/2017 24/2017 Powołanie osób na nową kadencję
31/05/2017 23/2017 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2016 rok
31/05/2017 22/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku
23/05/2017 21/2017 Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza OFE PZU „Złota Jesień”
12/05/2017 21/2017 Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Allianz Polska OFE
11/05/2017 20/2017 Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK
11/05/2017 19/2017 Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK
10/05/2017 18/2017 Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE
10/05/2017 17/2017 Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Nationale- Nederlanden OFE
10/05/2017 16/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Nationale- Nederlanden OFE
27/04/2017 15/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
07/04/2017 14/2017 Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za 2016 rok
22/03/2017 13/2017 Wstępne wyniki I kwartału 2017
15/03/2017 12/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
08/03/2017 11/2017 Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych
13/02/2017 10/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
10/02/2017 9/2017 Wykup obligacji i ich umorzenie
09/02/2017 8/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
07/02/2017 7/2017 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
07/02/2017 6/2017 Aktualizacja planu strategicznego Strategia 2020
07/02/2017 5/2017 Prognoza wyników na 2017 rok oraz wstępne wyniki 2016 roku
26/01/2017 4/2017 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G
24/01/2017 3/2017 Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych
17/01/2017 2/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A
09/01/2017 1/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
22/12/2016 40/2016 Wstępne wyniki czwartego kwartału 2016 roku
05/12/2016 39/2016 Wykup obligacji i ich umorzenie
28/11/2016 38/2016 Rozpoczęcie procesu uruchamiania produkcji folii polipropylenowej BOPP i produkcji cylindrów drukarskich w Alupol Films
28/11/2016 37/2016 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
28/10/2016 36/2016 Potwierdzenie decyzji banku o przedłużeniu oraz zwiększeniu kwoty kredytu
10/10/2016 35/2016 Projekt Aluprof S.A. na liście projektów wybranych do dofinansowania
10/10/2016 34/2016 Umowa o kredyt inwestycyjny spółki zależnej Aluprof S.A.
30/09/2016 33/2016 Informacja o akceptacji przedłużenia finansowania
21/09/2016 32/2016 Zmiana prognozy wyników na 2016 rok
21/09/2016 31/2016 Wstępne wyniki III kwartału 2016 roku
08/09/2016 30/2016 Komentarz Zarządu do informacji medialnych na temat zdarzenia w zakładzie w Tychach
09/08/2016 29/2016 Informacja o akceptacji przedłużenia finansowania
02/08/2016 28/2016 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
06/07/2016 27/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
28/06/2016 26/2016 Planowane zmiany w strukturze zarządzania Grupą Kapitałową
23/06/2016 25/2016 Wstępne prognozy wyników II kwartału
20/06/2016 24/2016 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
17/06/2016 23/2016 Wniosek spółki zależnej Aluprof o dofinansowanie inwestycji
15/06/2016 22/2016 Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia spółki w Słowenii
13/06/2016 21/2016 Powołanie spółki zależnej w Niemczech
16/05/2016 20/2016 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G
13/05/2016 19/2016 Korekta raportu bieżącego 19/2016 – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12/05/2016 19/2016 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12/05/2016 17/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 12 maja 2016
12/05/2016 18/2016 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/05/2016 15/2016 Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza
26/04/2016 14/2016 Nabycie słoweńskiej spółki produkcyjnej przez spółkę zależną
14/04/2016 13/2016 Wybór biegłego rewidenta
13/04/2016 12/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają byc przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
04/04/2016 11/2016 Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki
31/03/2016 10/2016 Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy
30/03/2016 9/2016 Znacząca umowa
24/03/2016 8/2016 Wstępne wyniki I kwartału 2016
22/03/2016 7/2016 Nabycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki nie będącą członkiem zarządu
22/03/2016 6/2016 Wykup obligacji i ich umorzenie
10/02/2016 5/2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
10/02/2016 4/2016 Prognoza wyników finansowych na 2016 rok oraz wstępne wyniki za 2015 r.
01/02/2016 3/2016 Otrzymanie przez Alupol Films Sp. z o.o. kolejnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Krakowski Park Technologiczny
20/01/2016 2/2016 Znacząca umowa
05/01/2016 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
23/12/2015 49/2015 Nabycie przedsiębiorstwa od spółki zależnej w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej
22/12/2015 48/2015 Wstępne wyniki IV kwartału 2015
16/12/2015 47/2015 Zbycie udziałów w spółce zależnej w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej
30/10/2015 46/2015 Aneks do znaczącej umowy
30/09/2015 45/2015 Aneks do znaczącej umowy
24/09/2015 44/2015 Wstępne wyniki III kw. 2015 r.
23/07/2015 43/2015 Znacząca umowa
22/07/2015 42/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
13/07/2015 41/2015 Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej
13/07/2015 40/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS
26/06/2015 39/2015 Wstępne wyniki II kw. 2015r.
26/06/2015 38/2015 Emisja obligacji imiennych
19/06/2015 37/2015 Ustalenie ostatecznej wysokości dywidendy
15/06/2015 36/2015 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F
03/06/2015 35/2015 Powołanie spółki zależnej w Belgii
03/06/2015 34/2015 Wykup obligacji i ich umorzenie
01/06/2015 33/2015 Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych
26/05/2015 32/2015 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
21/05/2015 31/2015 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
19/05/2015 30/2015 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
19/05/2015 29/2015 Wykup obligacji i ich umorzenie
13/05/2015 28/2015 Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą
07/05/2015 27/2015 Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą
30/04/2015 26/2015 Znacząca umowa
29/04/2015 25/2015 Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki
23/04/2015 24/2015 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
23/04/2015 23/2015 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.
23/04/2015 22/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 roku
10/04/2015 21/2015 Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza ING OFE
07/04/2015 20/2015 Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza
27/03/2015 19/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
27/03/2015 18/2015 Zamierzone zmiany w Statucie Spółki
27/03/2015 17/2015 Program opcji menedżerskich
24/03/2015 16/2015 Powołanie osób zarządzających
24/03/2015 15/2015 Opinia Rady Nadzorczej do wniosku zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy
24/03/2015 14/2015 Wstępne prognozy I kwartału 2015 roku
13/03/2015 13/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
04/03/2015 12/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
10/02/2015 11/2015 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
10/02/2015 10/2015 Zatwierdzenie podstawowych założeń Strategii 2020
10/02/2015 9/2015 Prognoza wyników finansowych na 2015 rok oraz wstępne wyniki za 2014 r.
06/02/2015 8/2015 Otrzymanie przez Alupol Films Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Krakowski Park Technologiczny
30/01/2015 7/2015 Znacząca umowa
20/01/2015 6/2015 Zbycie akcji przez Akcjonariusza do poziomu poniżej 5%
19/01/2015 5/2015 The sale of shares by a member of the Company’s management staff who is not a member of the Company’s Management Board
13/01/2015 4/2015 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F
09/01/2015 3/2015 Nabycie znacznego pakietu akcji
09/01/2015 2/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
09/01/2015 1/2015 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku
29/12/2014 69/2014 Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych
18/12/2014 68/2014 Wstępne wyniki IV kwartału 2014r.
16/12/2014 67/2014 Zakończenie postępowania likwidacyjnego wobec spółki zależnej Impet Sp. z o.o.
11/12/2014 66/2014 Znacząca umowa
08/12/2014 65/2014 Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną
08/12/2014 64/2014 Znacząca umowa
05/12/2014 63/2014 Wykup obligacji od Osób Uprawnionych i ich umorzenie
01/12/2014 62/2014 Powołanie spółki Alupol Films Sp. z o.o.
18/11/2014 61/2014 Nowa inwestycja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
03/11/2014 60/2014 Znacząca umowa
23/10/2014 59/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
02/10/2014 58/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
01/10/2014 57/2014 Znacząca umowa
26/09/2014 56/2014 Zwiększenie stanu posiadania akcji Grupa Kęty S.A. do powyżej 5%
25/09/2014 55/2014 Wstępne wyniki III kwartału 2014 roku
12/09/2014 54/2014 Utworzenie joint venture na terenie USA
08/09/2014 53/2014 Wyniki finansowe po 7 miesiącach 2014 r.
03/09/2014 52/2014 Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki
07/08/2014 51/2014 Korekta prognozy wyników na 2014 rok
29/07/2014 50/2014 Zarejestrowanie spółki zależnej Aluprof System USA, Inc.
22/07/2014 26/2014 Korekta raportu nr 26/2014 Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą
07/07/2014 49/2014 Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki
01/07/2014 48/2014 Wykup obligacji serii D i ich umorzenie
24/06/2014 47/2014 Wstępne wyniki II kwartału 2014 roku
17/06/2014 46/2014 Nabycie aktywów przez spółkę zależną
17/06/2014 45/2014 Jednolity tekst Statutu Spółki
16/06/2014 44/2014 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
12/06/2014 43/2014 Znacząca umowa
12/06/2014 42/2014 Umowa nabycia aktywów przez spółkę zależną
09/06/2014 41/2014 Ustalenie ostatecznej wysokości dywidendy
03/06/2014 40/2014 Zwiększenie stanu posiadania akcji Grupy Kęty S.A. do poziomu powyżej 5%
27/05/2014 39/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F
23/05/2014 37/2014 Korekta raportu bieżącego nr 37/2014/Powołanie osób nadzorujących
22/05/2014 38/2014 Powołanie spółki zależnej Grupa Kety Italia s.r.l
22/05/2014 37/2014 Powołanie osób nadzorujących
22/05/2014 36/2014 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 21 maja 2014r.
22/05/2014 35/2014 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.
22/05/2014 34/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 21 maja 2014 roku
16/05/2014 33/2014 Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych
06/05/2014 32/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
25/04/2014 31/2014 Nabycie akcji przez osoby zobowiązane
25/04/2014 30/2014 Wykup obligacji od Osób Uprawnionych i ich umorzenie
23/04/2014 29/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
10/04/2014 28/2014 Opinia Rady Nadzorczej do wniosku zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy
09/04/2014 27/2014 Zbycie akcji przez znaczącego akcjonariusza do poziomu poniżej progu 5%
03/04/2014 26/2014 Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą