ENG

Organy spółki

Zarząd

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Pan Dariusz Mańko ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i marketingu. W latach 1993-1996 pracował w firmie SAPA POLAND należącej do szwedzkiego koncernu SAPA, początkowo jako przedstawiciel handlowy, a następnie jako menedżer odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Od 1996 roku związany jest zawodowo z Grupą KĘTY. W latach 1996-1999 był Dyrektorem Zakładu Prasowni Grupy KĘTY (dawniej ZML Kęty). Od 1999 do 2005 roku był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Aluprof S.A. W latach 2000- 2005 był także Członkiem Zarządu Grupy KĘTY S.A. Od 3 sierpnia 2005 pełni obowiązki Prezesa Zarządu. Współtwórca kluczowych programów inwestycyjnych realizowanych w latach 2004-2025 o łącznej wartości 4,3 mld zł. Zapewniły one Grupie KĘTY nie tylko dynamiczny rozwój technologiczny, ale także trwałe przewagi konkurencyjne, przyczyniając się do osiągnięcia w 2022 roku rekordowych wyników. Współtwórca strategii rozwoju Spółki i grupy kapitałowej, dzięki którym zbudowany został wizerunek Grupy KĘTY jako jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm produkcyjnych w branży aluminiowej. Jego kompetencje w zakresie zarządzania zostały docenione w ramach najbardziej prestiżowych rankingów (m.in. 1 miejsce w subrankingu Wycena polskich menedżerów TOP 30 edycja 2021 oraz 2 miejsce w subrankingu konkursu Giełdowa Spółka Roku 2021).

Roman Przybylski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju

Pan Roman Przybylski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Zarządzanie Międzynarodowe. Ukończył także m.in. programy executive education organizowane przez Cambridge Judge Business School, oraz Stanford University Graduate School of Business. Od 2003 roku zawodowo związany z Grupą Kapitałową Nowy Styl. W latach 2006-2009 pełnił kolejno funkcję Członka Zarządu Baltic Wood S.A., Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Biznesu Nowy Styl odpowiedzialnego za budowę zagranicznych struktur sprzedażowych oraz Dyrektora Zarządzającego marki Nowy Styl odpowiedzialnego za cały obszar komercyjny. Od 2009 roku był Członkiem Zarządu Nowy Styl odpowiadającym za całość sprzedaży, marketingu oraz zarządzania produktem. Ponadto współodpowiedzialny był za procesy akwizycyjne, a następnie restrukturyzację i integrację przejmowanych spółek zagranicznych w ramach Grupy Kapitałowej (w Niemczech, Szwajcarii, Holandii oraz Francji). Od marca 2023 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Nowy Styl International. Od 1 stycznia 2024 roku jest Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem ds. Inwestycji i Rozwoju Grupy KĘTY S.A.

Rafał Warpechowski

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pan Rafał Warpechowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration. W roku 2011 zakończył proces kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, w szczególności w zakresie finansów, planowania, systemów informacji zarządczej oraz relacji inwestorskich zdobyte w międzynarodowych grupach kapitałowych notowanych na giełdach papierów wartościowych. Od 1 października 2019 roku jest Członkiem Zarządu Dyrektorem Finansowym Grupy KĘTY S.A. W latach 2008-2018 był Dyrektorem Wykonawczym ds. Planowania i Sprawozdawczości Grupy ORLEN, w latach 2003-2008 odpowiadał za obszar rachunkowości Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska), w latach 1998-2003 był Dyrektorem Finansowym ds. Planowania i Rozwoju Grupy Impexmetal, w latach 1996-1998 pracował w firmie doradczej PriceWaterhouse. Pełnił funkcje w organach wielu spółek z wyżej wymienionych grup kapitałowych, w tym Prezesa Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, Członka Zarządu UNIPETROL Services, Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Paliwa, Członka Rad Nadzorczych UNIPETROL, TP Emitel.

Piotr Wysocki

Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego

Pan Piotr Wysocki posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wydział Budownictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie KĘTY pracował w latach 1996-2000 w Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o. należącej do międzynarodowego koncernu Hydro Aluminium. W Grupie KĘTY S.A. pracuje od 2000 roku. Karierę rozpoczął jako Dyrektor Handlowy, następnie w latach 2002-2008 był Dyrektorem Segmentu Wyrobów Wyciskanych Grupy KĘTY S.A. Od 2008 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy KĘTY S.A. Jednocześnie jest Prezesem Zarządu spółki zależnej Aluform Sp. z o.o. Od 1 stycznia 2018 roku jest Członkiem Zarządu Grupy KĘTY S.A. Współtwórca i realizator kluczowych programów inwestycyjnych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, którego moce produkcyjne wzrosły do 110 tys. ton rocznie. Jako Zastępca Dyrektora Generalnego Grupy KĘTY S.A. jest jednym z inicjatorów powołania do życia Polskiego Stowarzyszenia Aluminium reprezentującego interesy największych firm aluminiowych oraz zrzeszającego kilkadziesiąt firm partnerskich reprezentujących otoczenie biznesowe rodzimej branży aluminium.

Tomasz Grela

Członek Zarządu

Pan Tomasz Grela posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku technologia i zarządzanie w budownictwie. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku zarządzanie firmą. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. pracował na stanowisku dyrektora handlowego/dyrektora logistyki w Farmacol S.A. oraz był kierownikiem zespołu ds. marketingu w spółce DOMBUD S.A. Z Grupą Kapitałową Grupy KĘTY S.A. związany jest zawodowo od 2002 roku. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego, Członka Zarządu Metalplast Bielsko S.A. Równocześnie w latach 2004-2008 był Prezesem Zarządu Metalplast Stolarka Sp. z o.o. Od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Aluprof S.A. Jednocześnie od 1 stycznia 2018 roku pełni funkcję Członka Zarządu Grupy KĘTY S.A. Pan Tomasz Grela jest odpowiedzialny za wiele kluczowych dla Aluprof S.A. inwestycji, takich jak: budowa niezależnego Centrum Badań i Innowacji z największą w Europie Środkowo-Wschodniej komorą badawczą do badań ścian osłonowych w zakresie właściwości fizycznych czy budowa zakładu produkcji szkła ognioodpornego pod marką Glassprof Sp. z o.o. Kierowany przez niego Aluprof S.A. otrzymał 15 razy z rzędu tytuł Lidera Rynku Stolarki oraz kilkukrotnie tytuł Złotej Budowlanej Marki Roku. Jego kompetencje w zakresie zarządzania zostały docenione w ramach prestiżowych rankingów (tytuł Kreatora Budownictwa czy Osobowość Branży w konkursie ogólnopolskiego magazynu Builder dla budownictwa, architektury i biznesu).
GK-_czlonkowie zarzadu-2024 GK-_czlonkowie zarzadu-2024

Rada nadzorcza

Pan Przemysław Rasz ukończył studia w 1988 r. z dyplomem Magistra Inżyniera Przemysłu Chemicznego i Spożywczego Politechniki Poznańskiej, których program obejmował drugi fakultet z obszaru Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe z „Zarządzania Wartością Firmy” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1989 roku dołączył do spółki Izolacja Zduńska Wola, z którą związał się na kolejne 28 lat. Powołany w 1994 r. do zarządu spółki był wiodącym członkiem zespołu odpowiedzialnego za jej upublicznienie na GPW w 1996 r. W 1999 r., po nabyciu kontrolnego pakietu akcji przez światowego lidera zabezpieczeń hydroizolacyjnych dachów, duńską firmę Icopal a.s., został Prezesem Zarządu polskiej organizacji, a 2 lata później członkiem globalnego zarządu Icopal z odpowiedzialnością za obszar innowacji i rozwój biznesu. Icopal Polska, kierowany przez Pana Przemysława Rasza, przeżywał okres konsekwentnego rozwoju, na który składało się szereg strategicznych akwizycji, inwestycji typu greenfield, restrukturyzacji oraz wdrożeń nowych produktów jak i systemów, które ugruntowały Icopal na pozycji absolutnego lidera w swojej niszy rynkowej w Polsce i w regionie. Przemysław Rasz rozwinął bliską współpracę z uczelniami technicznymi, która zaowocowała wprowadzeniem na rynek szeregu innowacyjnych rozwiązań w obszarze systemów zabezpieczeń przeciwwodnych. Jednocześnie, w roli korporacyjnej, był współtwórcą silnej i jednolitej globalnej struktury, która powstała z połączenia z szeregu zakupionych podmiotów. Po przejęciu w 2007 r. Icopal przez fundusz private equity Investcorp, Pan Przemysław Rasz objął w 2008 r. bezpośrednią odpowiedzialność za region Europy Centralnej i Wschodniej, za który odpowiadał do 2016 roku. W tym czasie fundusz sprzedał udziały amerykańskiemu inwestorowi strategicznemu, Standard Industry. Pan Przemysław Rasz aktywnie uczestniczył w transakcji, między innymi jako mąż zaufania grupy kilkudziesięciu kluczowych menedżerów/mniejszościowych udziałowców. Przez kolejne 2 lata był V-ce Prezesem Globalnego Zarządu Grupy Icopal z siedzibą w Londynie. Po akwizycji spółki Brass Monier kierował do 2018 r. połączoną organizacją Icopal Brass Monier, BMI w Polsce.

W wymiarze społeczno-biznesowym Pan Przemysław Rasz był: Członkiem Rady Wyrobów Budowlanych przy Ministrze, Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego – 2 kadencje; Członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie – 2 kadencje, Członkiem Rady Izby Projektowania Budowlanego w Warszawie – 2 kadencje; Wiceprezesem Prezydium Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa – 4 kadencje; oraz Przewodniczącym Komitetu Budownictwa KIG w Warszawie – 2 kadencje. Od 2019 roku Przemysław Rasz prowadzi działalność doradczą i nadzorczą. W latach 2019 i 2020 był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Worthhouse Inc., amerykańskiej filii Grupy Budmat do momentu ograniczeń COVID19; jest Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. Prywatnie poświęca się największej polskiej Galerii Srebra i Światła R&R w Łodzi, której jest właścicielem.

Pan Piotr Stępniak posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie, uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji, uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA. Piotr Stępniak zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1985 – 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, w latach 1992-1997 w PepsiCola Int’l, Somers, NY, Stany Zjednoczone, w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie, w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, w latach 2000-2001 jako Dyrektor Marketingu a następnie – w latach 2001-2005 Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A., w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A.

Pan Piotr Stępniak posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., w latach 2003-2007 członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A., w latach 2005-2006 członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A., w latach 2005-2008 członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp. z o.o.(Rosja), Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A., w latach 2007-2008 członkiem Rady Nadzorczej Prikarpattya Bank (Ukraina), w latach 2006-2008 członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A., w latach 2008-2009 członkiem Rady Nadzorczej Fuduszu Mikro Sp. z o.o., w latach 2008-2013 członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A.

Obecnie Piotr Stępniak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: Kruk S.A., Moovena Ubezpieczenia Sp. z o.o., Nest Bank S.A., BFF Polska S.A., Asseco Business Solutions S.A., Grupa KĘTY S.A., Fenville Investments sp. z o.o., Vehis Sp. z o.o., VRG S.A., W.Kruk S.A.

Przemysław Gardocki jest radcą prawnym i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2004 roku prowadzi własną kancelarię, która zapewnia obsługę prawną dużych inwestycji budowlanych. Dziedzinami prawa, w których kancelaria się specjalizuje są: zamówienia publiczne, prawo medyczne, prawo spółek i szeroko pojęta gospdarka odpadami.

Projektami, przy których Kancelaria Przemysława Gardockiego zapewniała pomoc prawną były m.in.: “Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” (Gazoport) oraz “Budowa terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w zakresie rozbudowy infrastruktury dla przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie”.

Obecnie Kancelaria Przemysława Gardockiego świadczy pomoc prawną przy m.in. przy jednej z większych inwestycji kolejowych w Szczecinie, tj. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Kancelaria Przemysława Gardockiego świadczyła również pomoc prawną dla dużych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego.

Przemysław Gardocki pełnił również funkcję eksperta kluczowego przy projekcie – „Ochrona Przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry i Wisły” współfinansowanego przez Bank Światowy.

Zasiadał w radach nadzorczych min. spółki Kemipol Sp. z o. o. z siedzibą w Policach oraz pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Szczecinie. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej spółki Grupa Azoty Polyolefins Spółka Akcyjna w Policach.

 

Pan Wojciech Golak jest radcą prawnym, absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył również Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz University of Florida, Levin College of Law. Obecnie jest uczestnikiem Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską, której tematem jest Finansowanie postępowania restrukturyzacyjnego.

Pan Wojciech Golak od początku 2016 roku prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. W latach 2007-2015 współpracował z polskim oddziałem belgijskiego domu maklerskiego KBC Securities N.V., kolejno jako prawnik, radca prawny, reprezentant oraz likwidator, natomiast w latach 2005-2007 pełnił funkcję prawnika w Kancelarii Prawniczej M.Furtek i Wspólnicy.

Od 2016 do 2022 roku pełnił funkcję niezależnego członka rady nadzorczej ROBYG S.A., gdzie zasiadał w Komitecie Wynagrodzeń oraz w Komitecie Audytu. Od 2022 roku członek zarządu Inventry sp. z o.o., a od 2023 roku członek zarządu Bluu Poland sp. z o.o. oraz prezes zarządu Sales Masters sp. z o.o.

Pan Piotr Kaczmarek – absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym (19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych).

Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i Aviva OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych „Zasad Ładu Korporacyjnego”. Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994 – 1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999 – 2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje: analityka akcji, zarządzającego portfelem akcji oraz dyrektora inwestycyjnego ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. Od 2011r. do maja 2016r. pracował w Aviva PTE BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy członka rad nadzorczych i komitetów audytu zdobywane od 2016 r. w spółkach publicznych (Grupa Kęty S.A., Robyg S.A., Harper Hygienics S.A., Erbud S.A., Ferro S.A., Develia S.A., Vrg S.A., Śnieżka S.A.) oraz w spółkach niepublicznych (W. Kruk S.A., Novaservis spol. s.r.o.).

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Posiada również tytuł MBA nadany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania. Licencjonowany makler papierów wartościowych – nr licencji 969 i doradca inwestycyjny – nr licencji 92.

Od 30 lat związany z rynkiem finansowym. W latach 90-tych makler i zarządzający portfelami w domach maklerskich Powszechnego Banku Kredytowego i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz w PBK Atut TFI.

Przez blisko 13 lat, od 1999 do 2012 roku, związany z Grupą Allianz w Polsce. Współtwórca Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska, członek zarządu i pierwszy zarządzający Otwartym Funduszem Emerytalnym. Następnie współtworzył Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska, pełniąc w nim funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora inwestycyjnego.

W latach 2012-2017 prezes zarządu i dyrektor inwestycyjny Open Finance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, kolejnego projektu, którego był współpomysłodawcą i współtwórcą. Po połączeniu Open TFI z Noble Funds TFI pełnił funkcję doradcy zarządu Noble Funds TFI.

W latach 2021-2023 wiceprezes i prezes zarządu Origin TFI oraz wiceprezes AgioFunds TFI.

Posiada doświadczenie zdobyte w organach nadzorczych instytucji finansowych takich, jak QSecurities czy AgioFunds TFI.

Komitety Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kaczmarek – Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Piotr Kaczmarek spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Grupa Kęty, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..)

Pan Wojciech Golak – Członek Komitetu

Pan Wojciech Golak spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Grupa Kęty, o której mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..)

Pan Marek Mikuć – Członek Komitetu

Pan Marek Mikuć spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Przemysław Rasz – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Przemysław Gardocki – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Piotr Stępniak – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń