ENG

Dobre rady na odpady- czyli co wiem o recyklingu?

Zapraszamy dzieci Pracowników wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej do corocznego konkursu plastycznego.

W tym roku powiązaliśmy tematykę konkursu z ważnym aspektem jakim jest gospodarka obiegu zamkniętego.