ENG

Edukacja ekologiczna dla najmłodszych – akcja „Listy dla Ziemi”

Akcja „Listy dla Ziemi” jest jedną z wielu akcji w ramach Programu Zielona Ręka o charakterze ekologicznym.

Jednym z  celów zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej jest edukacja  w zakresie ekologii oraz odpowiedzialnego korzystania ze środowiska. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. od kilku lat jest partnerem akcji. Pomimo pewnych trudności związanych z pandemią przebieg akcji jest utrudniony, niemniej jednak nie poddajemy się i przygotowujemy Listy.

Serdecznie zapraszamy dzieci pracowników (w wieku 2-16 lat) wszystkich spółek Grupy Kapitałowej do napisania/namalowania listu. Więcej http://fundacjaarka.pl/.