ENG

Razem z Grupą – razem dla chronionych gatunków

SDG:

Program „Razem z Grupą” – nowa woliera dla puchacza europejskiego.

Dzięki pracy wolontaryjnej naszej pracownicy, współpracy z Fundacją Puchaczówka i wkładzie finansowym Grupy Kęty udało się zaadoptować istniejącą wolierę do celów hodowlanych puchacza europejskiego.

Puchacz europejski – populacja w Polsce nie należy do najliczniejszych, choć zauważa się jej powolny wzrost. Jego siedliska występują głównie w Dolinie Biebrzy i Górach Stołowych.

W Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.
#razemzgrupą#bioróżnorodność#grupakety