ENG

Szkolenia z pierwszej pomocy w ramach funduszu prewencyjnego PZU.

SDG:

Grupa Kęty S.A. podpisała umowę  z PZU S.A. i otrzymała 50 tyś złotych z Funduszu Prewencyjnego PZU do wykorzystania na działania podnoszące m.in. poziom bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zapobieganiu powstawania lub zmniejszenia skutków zdarzeń losowych. Spółka postanowiła przeznaczyć je na szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach projektu w miesiącach kwiecień i maj zostanie przeszkolonych 334 pracowników. Tematyka kursu obejmuje m.in. Omówienie łańcucha ratunkowego w przypadku podejrzenia COVID-19, Sposoby powiadamiania służb ratunkowych. Udzielanie pierwszej pomocy. Pierwsze zajęcia już za nami.