ENG

Razem z GRUPĄ – zrealizowane pierwsze projekty w VI-ej eko edycji „Razem dla Ziemi”

Czas pandemii wpłynął mocno na realizacje programu grantowego „Razem z Grupą”.

„Najczęściej projekty realizowane są we współpracy ze szkołami, przedszkolami, klubami sportowymi – mówi M.Sobczak dyrektor ds. CSR. Z wiadomych przyczyn wiele projektów nie mogło się odbyć. Niemniej jednak wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności i kontynuując edukację ekologiczną wydłużyliśmy 6 edycję do końca października- dodaje M.Sobczak. Mam sygnały, że to powinno pomóc naszym pracownikom, którzy angażują się w realizację programu jako wolontariusze na  wykonanie zaplanowanych działań. W galerii prezentujemy pierwsze zrealizowane projekty:

  • Rewitalizacja Placu 400-lecia Wsi Sienna w Siennej poprzez posadzenie roślinności oraz montażu kosza do segregowania odpadów.
  • Czystym powietrzem oddychamy jeśli o nie zadbamy
  • Ogródek przedszkolny
  • Eko ferie- Warsztaty ekologiczne dla dzieci
  • Eko przedszkolaki super dzieciaki

Łącznie do realizacji w VI edycji trafiło 33 ekoprojektów. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. przeznaczyła na ten cel 49,5 tys. PLN.