ENG

Podziel się domem – Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej

SDG:

„Podziel się domem” – to projekt Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia i Miasta Bielska-Białej na rzecz krzewienia idei rodzicielstwa zastępczego.

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem więcej informacji uzyskasz – Monika Sobczak 600083345 lub bezpośrednio w MOPS Bielsko-Biała tel: 33 496 01 12, 33 496 01 11.

Zapraszamy! Podziel się domem!!!