ENG

„Grupa Kęty uzyskała certyfikat „Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard”

SDG:

Po zakończonym procesie weryfikacji Grupa Kęty S.A. otrzymała certyfikat „Performance Standard” za zrównoważone wykorzystanie aluminium, spełniając wymagania Aluminium Stewardship Initiative (ASI) – międzynarodowej organizacji non profit wspieranej przez stowarzyszenia przemysłowe, producentów aluminium i firmy przetwórcze. Norma definiuje kryteria dla ekologicznie i społecznie odpowiedzialnego łańcucha wartości aluminium. Certyfikat potwierdza odpowiedzialne praktyki w obszarze produkcji, pozyskiwania surowców oraz zarządzania produktem, określa zasady i kryteria w obszarze środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG). Niezależny, zewnętrzny audyt zakładu przeprowadził TÜV Rheinland Cert GmbH. W uzasadnieniu przyznania certyfikatu podkreślono fakt wykorzystania znacznych ilości złomu do produkcji wlewków w procesie wtórnego wytopu, co wymaga mniej energii niż produkcja aluminium pierwotnego i generuje istotnie niższy ślad węglowy.
Koncentrując się na powtórnym wykorzystaniu aluminium oraz obniżaniu emisji gazów cieplarnianych Grupa Kęty udowadnia, że jest liderem w promowaniu odpowiedzialnych praktyk produkcyjnych, związanych z zaopatrzeniem i zarządzaniem produktem. Uzyskany certyfikat wzmocni dodatkowo hasło obchodzonego w tym roku 70-lecia Grupy KĘTY S.A.: „Silny Biznes – Zrównoważony Rozwój”, stanowiąc dowód zaangażowania Spółki w tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralnej dla klimatu.” wiecej