ENG

Akcja ULTRAKREW – zebraliśmy 18,450 ml krwi podczas zbiórki w Kętach.

SDG:

W ramach promocji krwiodawstwa w Polsce (akcja ULTRAKREW – Grupa Kęty jest partnerem akcji) podczas zbiórki krwi zorganizowanej w Kętach w dniu 16 grudnia udział wzięło 41 dawców krwi. Bardzo dziękujemy!! Kolejna zbiórka planowana jest na 20 stycznia 2022 roku. Zapraszamy! Więcej o akcji www.ultrkrew.pl
Dziękujemy naszym pracownikom z Koła HDK przy Grupie Kęty oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (oddział Wadowicki) za pomoc w organizacji zbiórki.

Wyniki wyszukiwania