ENG

5 grudnia- międzynarodowy dzień wolontariusza

SDG:

W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

A jak wolontariat wygląda w naszej Grupie Kapitałowej?

Sztandarowym projektem o charakterze społeczno-wolontaryjnym jest program ‘Razem z GRUPĄ”- mówi M.Sobczak, dyrektor ds. CSR. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników i wsparciu finansowym firmy realizowane są wspaniałe inicjatywy społeczne. Od początku realizacji tego programu wykonaliśmy wspólnie 160 projektów. Inną formą wolontariatu jest wsparcie działalności Fundacji jak chociażby udział w akcji Gwiazdka Dziecięcych Marzeń – dodaje MS. Pracownik może dobrowolnie zrealizować marzenie świąteczne dziecka. Często również pracownicy spółek Grupy Kapitałowej angażują się w projekty typu „Sprzątamy Beskidy, czy biegi charytatywne- to również forma wolontariatu.

Chętnie będziemy poszerzać zakres możliwości zaangażowania wolontaryjnego dla pracowników- mówi MS.

Dzisiaj korzystając z okazji składam podziękowanie i gratulacje dla naszych pracowników za dotychczasowe inicjatywy.