ENG

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Nationale- Nederlanden OFE

Zarząd Grupy Kęty S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10 maja 2017 roku wpłynęło do Spółki zgłoszenie Nationale -Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zawierające informację, że zamierza zgłosić kandydaturę Pana Szczepana Strublewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A., które odbędzie się 31 maja 2017 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymane zgłoszenie oraz życiorys wraz z oświadczeniem kandydata.