ENG

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent” ) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2019r. – 24 kwietnia 2019 roku
  • za III kwartał 2019r. – 23 października 2019 roku
  • Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 3 kwietnia 2019 roku
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 7 sierpnia 2019 roku

Ponadto zarząd Spółki informuje, że:

na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Spółka oświadcza o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Kalendarz na 2019 rok z najważniejszymi wydarzeniami korporacyjnymi dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce: relacje inwestorskie/kalendarz

Podstawa prawna: Paragraf 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…)