ENG

Powołanie osób zarządzających

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 roku dokonała wyboru członków zarządu IX kadencji na trzy lata. W skład zarządu weszły osoby dotychczas pełniące funkcje w zarządzie tj.:

  1. Dariusz Mańko, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  2. Adam Piela, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pan Dariusz Mańko posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania finansami przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania, marketingu i ekonomii. Od 1996 roku związany jest zawodowo z Grupą Kęty SA. W latach 1996-1999 był dyrektorem Segmentu Wyrobów Wyciskanych. W latach 1999-2005 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym spółki Aluprof SA należącej do grupy kapitałowej, a w latach 2000-2005 Członkiem Zarządu Grupy Kęty S.A. Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A.
Dariusz Mańko nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz Mańko nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Adam Piela posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność rachunkowość oraz podyplomowe studia – „Inżynieria Finansowa” w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej. W Grupie Kęty SA pracuje od 2000 roku. W latach 2000-2005 był kierownikiem Działu Kontrolingu. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko prezesa zarządu Dekret-Centrum Rachunkowe, spółki w 100% zależnej od Grupy Kęty SA, a od 1 stycznia 2006 roku pełni funkcję dyrektora finansowego Grupy Kęty S.A.

Adam Piela nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam Piela nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.