ENG

Ostateczna wysokość dywidendy

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, w nawiązaniu do RB nr 25/2017 z 31 maja 2017 roku oraz w związku z RB nr 31/2017 z 7 lipca 2017 roku, że ostateczna liczba akcji objętych dywidendą dla akcjonariuszy za 2016 rok wynosi 9.489.980, co daje 30 zł na akcję. Łączna kwota dywidendy wynosi 284.699.400,00 zł.

Jako dzień dywidendy określony został dzień 24 sierpnia 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 7 września 2017 (8 zł na akcję) oraz 23 listopada 2017 roku (22 zł na akcję).