ENG

Podziel się domem – Bielsko-Biała na rzecz pieczy zastępczej

SDG:

W sobotę, 4 września podczas DNI BIELSKA BIAŁEJ Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia wspólnie z MOPS Bielsko-Biała promowała projekt „Podziel się domem”- Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej.

Dziękujemy za wsparcie inicjatywy i obecność na naszym stoisku Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska- Białej p. Adamowi Ruśniokowi.

Jeżeli chcesz zostać kandydatem na rodzica zastępczego, masz pytania, skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dział Pieczy Zastępczej Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18 tel. 33 496 01 12, 33