ENG

Ubezpieczenie medyczne dla pracowników Grupy

Z dniem 1 czerwca 2017 wszystkie polskie spółki Grupy Kapitałowej uruchomiły dla pracowników specjalny program dodatkowego ubezpieczenia „Opieka medyczna S” przy współpracy z firmą PZU Życie S.A. oraz brokerem ubezpieczeniowym PWS Konstanta.

Do programu przystąpiło ponad 2500 osób, co stanowi ponad 60% ogółu zatrudnionych w Polsce. Ubezpieczenie jest współfinasowane przez pracodawcę na średnim poziomie ok 70%, w zależności od wybranego przez pracowników  pakietu.

Ufamy, że wybrany Program spełni oczekiwania naszych pracowników. Chcielibyśmy również, aby był jednym z tych istotnych rozwiązań systemowych, które przyczyniają się do zadowolenia  z pracy na rzecz Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. – mówi Dariusz Mańko, Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A.