ENG

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. planowany na 23 października 2014 r. zostaje zmieniony i określony na 29 października 2014 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.