ENG

Zgłoszenie projektu uchwały przez uprawnionego Akcjonariusza AVIVA OFE AVIVA BZ WBK

Zarząd Grupy Kęty S.A. („Spółka”) informuje, że uprawniony Akcjonariusz AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK reprezentowany przez Aviva PTE AVIVA BZ WBK S.A. w Warszawie, zgłosił projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Kęty S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok 2017 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekt uchwały zaproponowany przez akcjonariusza.