ENG

Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza

Zarząd Spółki informuje, że Uprawniony Akcjonariusz, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. zgłosił projekt uchwały do punktu 8 (’Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2014 rok i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy”) w ramach porządku obrad proponowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się 23 kwietnia 2015 roku.

Zarząd przypomina, iż wszystkie materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w tym opublikowana w niniejszym raporcie treść projektu uchwały zaproponowana przez Akcjonariusza, znajdują się na stronach internetowych spółki www.grupakety.com w zakładce Relacje inwestorskie / WZA.