ENG

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK

Zarząd Grupy Kęty S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 maja 2017 roku wpłynęło do Spółki zgłoszenie Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK, zawierające informację, że zgłasza Pana Pawła Roberta Niedziółkę na Członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A., które odbędzie się 31 maja 2017 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymane zgłoszenie oraz życiorys wraz z oświadczeniem kandydata.