ENG

Zbycie udziałów w spółce zależnej w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 roku Spółka zbyła 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Alupol LLC z siedzibą w Borodiance na Ukrainie za kwotę 12 187 900,00 zł na rzecz spółki Aluform Sp. o.o. z siedzibą w Tychach (spółka w 100% zależna od Grupy Kęty S.A.). Wartość początkowa sprzedawanych udziałów wynosiła 63 499 876,00 zł, a w wyniku dewaluacji Hrywny i odpisów aktualizacyjnych dokonanych przez ostatnie lata, wartość tych udziałów w księgach Grupy Kęty S.A. na dzień sprzedaży zmniejszyła się do kwoty 12 187 900,00 zł.

Alupol LLC jest spółką zajmującą się produkcją profili aluminiowych z przeznaczeniem na rynek ukraiński, rosyjski i polski. Roczna sprzedaż za 2015 rok wyniesie równowartość około 27 mln złotych.

Powyższe zdarzenie jest efektem realizacji strategii na lata 2015-2020, zakładającej reorganizację struktury Grupy Kapitałowej, polegającej m.in. na nadaniu osobowości prawnej Segmentowi Wyrobów Wyciskanych, który ze swoimi zdolnościami produkcyjnymi na poziomie ok. 65 tys. ton lokuje się w czołówce europejskiej.

Zdaniem zarządu powyższe działania pozwolą na zbudowanie w ramach Grupy Kapitałowej kolejnego silnego brandu, obok już funkcjonujących w ramach Grupy takich, jak: ALUPROF w Segmencie Systemów Aluminiowych i ALUPOL PACKAGING w Segmencie Opakowań Giętkich.

Kolejnym elementem procesu reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej będzie wchłonięcie przez Segment Wyrobów Wyciskanych Grupy Kęty S.A. przedsiębiorstwa Alu Trans System Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy Kęty S.A.) specjalizującego się w produkcji transportowych systemów aluminiowych.

Przewidywany termin zakończenia procesu nadania osobowości prawnej Segmentowi Wyrobów Wyciskanych to rok 2018.