ENG

Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, tj. 7 maja 2015 roku zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zarządzającej o transakcji sprzedaży akcji Spółki.

Opis transakcji: sprzedaż 208 akcji po średniej cenie 318,13 zł za sztukę poprzez zlecenie do dyspozycji maklera na sesji giełdowej na GPW w Warszawie w dniu 4 maja 2015 roku, sprzedaż 3352 akcje po średniej cenie 319,65 zł za sztukę poprzez zlecenie do dyspozycji maklera na sesji giełdowej na GPW w Warszawie w dniu 6 maja 2015 roku, sprzedaż 2940 akcji po średniej cenie 324,15 zł za sztukę poprzez zlecenie do dyspozycji maklera na sesji giełdowej na GPW w Warszawie w dniu 7 maja 2015 roku.