ENG

Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 26 lutego 2019 roku spółka pośrednio zależna od Emitenta, tj. Alupol Films Sp. z o.o. (dalej: Spółka) podpisała ze spółką Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. umowę na zakup przez Spółkę surowców do produkcji folii polipropylenowej BOPP wykorzystywanej m.in. do produkcji opakowań. Umowa obowiązywać będzie do końca 2019 r., a jej szacowana wartość bazująca na aktualnych warunkach rynkowych (cena granulatu polipropylenowego oraz kurs EUR/PLN) wynosi około 147 mln zł.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.