ENG

Zarejestrowanie spółki zależnej Aluprof System USA, Inc.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2014r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 24 lipca 2014r. na terenie USA spółki o nazwie Aluprof System USA, Inc. Kapitał zakładowy nowoutworzonej spółki wynosić będzie 200 tys. USD i zostanie w 100% objęty przez spółkę zależną ALUPROF SA z siedzibą w Bielsku-Białej. Celem spółki Aluprof System USA, Inc. jest stworzenie joint venture wraz z partnerami amerykańskimi, które będzie zajmowało się dystrybucją systemów aluminiowych na terenie Ameryki Północnej i Środkowej.