ENG

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 maja 2021 r. (dalej: ZWZ):

  1. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1 644 760 akcji uprawniających do 1 644 760 głosów, co stanowiło 31,40% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 17,05% w ogólnej liczbie głosów.
  2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 1 290 000 akcji uprawniających do 1 290 000 głosów, co stanowiło 24,63% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 13,37% w ogólnej liczbie głosów.
  3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 842 000 akcji uprawniających do 842 000 głosów, co stanowiło 16,08% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 8,73% w ogólnej liczbie głosów.
  4. AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny – 688 994 akcji uprawniających do 688 994 głosów, co stanowiło 13,16% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 7,14% głosów w ogólnej liczbie głosów.
  5. UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny – 390 239 akcji uprawniających do 390 239, co stanowiło 7,45% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 4,04% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (..).