ENG

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 30 maja 2019 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2019 r. (dalej: ZWZ):

  1. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1 847 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 26,39% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 19,35% w ogólnej liczbie głosów.
  2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 1 723 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 24,61% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 18,05% w ogólnej liczbie głosów.
  3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 952 419 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 13,61% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 9,98% w ogólnej liczbie głosów.
  4. AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny – 693 079 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 9,90% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 7,26% głosów w ogólnej liczbie głosów.
  5. METLIFE OFE – 500 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 7,14% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 5,24% w ogólnej liczbie głosów.
  6. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska – 494 262 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 7,06% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 5,18% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (..).