ENG

Wstępne wyniki trzeciego kwartału 2018 roku

Zarząd Grupy Kęty SA zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników trzeciego kwartału 2018 r.

Popyt na rynku utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. W Segmencie Wyrobów Wyciskanych średnia długość oczekiwania na zamówienie na europejskim rynku utrzymuje się na poziomie 4-6 tygodni, dla niektórych produktów nawet 4-6 miesięcy. Wyjątkiem są tzw. profile standardowe, gdzie czas oczekiwania nie przekracza 2 – 3 tygodni.  W Segmencie Systemów Aluminiowych popyt również utrzymuje się na wysokim poziomie. Można założyć, że wielkość zamówień mogła by być jeszcze większa, gdyby nie ciągłe problemy z płynnością w branży budowlanej. Klienci sygnalizują, że jest to obecnie jeden z głównych, obok braku pracowników, czynników ograniczających wzrost rynku. Rynek opakowań giętkich rozwija się stabilnie, systematycznie zmierzając w kierunku zminimalizowania trudno-recyklingowalnych laminatów złożonych z wielu różnych komponentów.

Preferowanymi rozwiązaniami są opakowania na bazie półproduktów biodegradowalnych lub łatwych do recyklingu. Dzięki zróżnicowanej ofercie produktowej, oferta Segmentu wpisuje się w te trendy, przez co wartość sprzedaży systematycznie rośnie. W poszczególnych Segmentach Grupy Kapitałowej szacowany wzrost sprzedaży będzie kształtował się w następujący sposób.

  • Segment Wyrobów Wyciskanych – wzrost o 15%
  • Segment Systemów Aluminiowych – wzrost o 14%
  • Segment Opakowań Giętkich – wzrost o 10%

Według szacunków Zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną poziom 815 mln zł (wzrost o 14%), a skonsolidowany zysk operacyjny kwartału wzrośnie z 99 mln zł w zeszłym roku do ok. 109 mln zł (+10%) w roku bieżącym. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 129 mln zł w zeszłym roku do 140 mln zł (+9%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w trzecim kwartale 2017 roku saldo wyniosło -3,7 mln zł). Szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 83 mln zł., czyli będzie o 7% wyższy niż osiągnięty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Na koniec kwartału dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 770 mln zł, a więc będzie o ok. 190 mln zł wyższy niż zanotowany na koniec drugiego kwartału 2018. Wzrost zadłużenia Grupy Kapitałowej wynika z realizowanego programu inwestycyjnego, a także wypłaty w trzecim kwartale dywidendy w wysokości 23,94 zł na akcję.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

3 kwartał 2017 3 kwartał 2018 (prognoza) Zmiana
średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,26 4,30 1%
średni kurs USD/PLN w kwartale 3,62 3,70 2%
średnia cena aluminium 3M w kwartale 2028 USD/t 2068 USD/t 2%