ENG

Wstępne wyniki I kwartału 2018

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników pierwszego kwartału 2018 r.

W pierwszym kwartale potwierdziły się założenia dotyczące utrzymania bardzo dobrej koniunktury w 2018 roku. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wykorzystanie mocy produkcyjnych w całym 2017 roku, prognozowany 11% wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2018 roku, w ocenie Zarządu jest bardzo dobrym wynikiem. W poszczególnych segmentach Grupy

Kapitałowej szacowany wzrost sprzedaży będzie kształtował się w następujący sposób:

  • Segment Wyrobów Wyciskanych – wzrost o 5%
  • Segment Systemów Aluminiowych – wzrost o 10%
  • Segment Opakowań Giętkich – wzrost o 20%

Według szacunków Zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną poziom 665 mln zł (wzrost o 11%), a skonsolidowany zysk operacyjny kwartału wzrośnie z 70 mln zł w zeszłym roku do ok. 74 mln zł (+6%) w roku bieżącym. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 100 mln zł w zeszłym roku do 105 mln zł (+5%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 5 mln zł (w pierwszym kwartale 2017 roku saldo wyniosło -0,6 mln zł). Szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 54 mln zł, czyli na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego. Na koniec kwartału dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie wg szacunków wartość ok. 610 mln zł, a więc będzie o ok. 20 mln zł wyższy niż zanotowany na koniec 2017 roku.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

  • 1 kwartał 2017 1 kwartał 2018(prognoza) Zmiana
  • średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,32 4,18 -3%
  • średni kurs USD/PLN w kwartale 4,05 3,40 -16%
  • średnia cena aluminium 3M w kwartale 1856 USD/t 2168 USD/t 17%