ENG

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2016 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zarząd Grupy Kęty S.A. niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

  • Skonsolidowane raporty kwartalne:
    – za I kwartał 2016 r. – 20 kwietnia 2016 r.
    – za III kwartał 2016 r. – 20 października 2016 r.
  • Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 16 marca 2016 r.
  • Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. – 2 sierpnia 2016 r.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 Rozporządzenia oraz nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.