ENG

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o aktualizacji wysokości kapitału zakładowego Spółki Grupa Kęty S.A. w związku z objęciem przez Osoby uprawnione 10.050 akcji 1050 serii „E” oraz 9000 akcji serii „F” wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 2006 i 2009 roku.

  1. Data rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd: 13 marca 2014 r.
  2.  Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji zmiany: kapitał zakładowy Grupy Kęty S.A. wynosi 23 317 282,50 zł i dzieli się na 9 326 913 sztuk akcji po cenie nominalnej 2,50 zł każda.
  3. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmiany: 9 326 913 głosy.